i-Tree

Steden moeten zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals hogere temperaturen en langere periodes van hitte, die bovenop de bestaande problemen komen die worden veroorzaakt door het fenomeen Urban Heat Island. Er zijn veranderingen nodig op het fysieke vlak, er moeten transities worden gemaakt in beleid en bestuur, en de veerkracht van stedelijke gemeenschappen tegen deze omstandigheden moet worden verbeterd.

Groen, en het stadsbos in het bijzonder, is een van de meest effectieve middelen voor klimaatadaptatie door het vermogen van bomen om extremen in stedelijke thermische cycli te verbeteren. Daarnaast biedt het stadsbos (het hele mozaïek van bomen in stedelijke openbare ruimten) extra voordelen voor stedelijk waterbeheer, luchtkwaliteit, biodiversiteit, gezondheid en welzijn en de algehele leefbaarheid van de stad.

De alomtegenwoordigheid van bomen en groen in steden positioneert ze ook als effectieve middelen voor het opbouwen van klimaatbestendigheid in stedelijke gemeenschappen. Ondanks deze mogelijkheden en de lange traditie van het aanleggen en onderhouden van stadsbomen in Nederlandse steden, blijft de rol van het stadsbos bij het aanpakken van deze nieuwe uitdagingen beperkt.

Barrières
Barrières doen zich voor op drie gebieden:

  • het gebrek aan gegevens en de relatief jonge wetenschappelijke instrumenten om boomprestaties te modelleren in relatie tot stedelijke thermische cycli,
  • het gebrek aan (wetenschappelijk ontwikkelde) methoden voor belanghebbenden om stedelijke boomvoordelen op te nemen in openbare infrastructuur,
  • de afwezigheid van gecorreleerde strategieën om groene infrastructuur effectief te versterken bij het opbouwen van veerkracht van stedelijke gemeenschappen.

i-Tree
Dit project voorziet deelnemende onderzoeksinstituten van nieuwe methodologieën en classificatiesystemen op en rond de fysionomie en fysiologie van bomen in relatie tot stedelijke verbetering van het microklimaat. Daarnaast voorziet het deelnemende onderzoeksinstituten van specifieke datasets over koelprestaties van verschillende stedelijke boomsoorten en hun groeicurves in de Cfb-klimaatzone. Deze datasets zijn ook bedoeld om bij te dragen aan het internationale wetenschappelijke gemeenschapsinitiatief i-Tree, een initiatief ontwikkeld door onderzoekers en beoefenaars van stedelijke bosbouw en groene ruimte op vijf continenten.

Meer info over het project

Projectbudget €811.573,- waarbij €398.573,- PPS-toeslag wordt ingezet.


Meer toegekende PPS-projecten

Tags: