Fieldlab BK-labs

Dit project betreft een voortzetting en uitbreiding van het Fieldlab Bouwkunde (VRDML) van TU Delft. In dit fieldlab zullen verschillende labs worden geclusterd en gaan samenwerken.

BK Labs omvat tot nu toe:

  • VR-Lab
  • Erfgoed & Technologie Lab
  • LAMA
  • Robotic Building Lab
  • Stedelijke ecologie en ecocities Lab (UECL)
  • SenseLab
  • Genesis

Binnen BK-labs zullen verschillende samenwerkingsprojecten met de industrie en ontwerpbureaus gaan plaatsvinden. Daarbij is het doel om in de diversiteit van de labs ook cross-overs tussen deze labs te smeden. Een deel van het budget zal worden aangewend voor een transversaal project waarin reflectie plaatsvindt en methodische lessen worden verzameld.

Projectbudget €400.000,- waarbij €200.000,- PPS-toeslag wordt ingezet.


Meer toegekende PPS-projecten

Tags: