Fabric4masks

Fabric4Masks is een urgent en actueel project om geweven beschermende materialen te herzien en opnieuw te ontwerpen tot het hoogst mogelijke technische niveau. Dat gebeurt in een snel iteratief ontwerpproces van 18 maanden, waarbij innovatie plaatsvindt in een multidisciplinair team en met een voorgesteld productie-concept waarmee we kunnen ontwerpen, ontwikkelen en itereren samen met lokale experts en binnen lokale toeleveringsketens.

Het doel van het project is om een wendbaar regionaal netwerk op te zetten in de regio Eindhoven, voor prototyping en thuisproductie van maskers, gebaseerd op innovatieve 3D-dubbelgeweven stoffen en state-of-the-art ontwerpmethodieken.

Het doel is drieledig:

  1. Onderzoek de mogelijkheden van lokale productiesystemen die materiaal kunnen ontwikkelen met een focus op schaalbaarheid, distributie en agile ontwikkelingen van ontwerpen en productiemethoden.
  2. Verken het potentieel van 3D-geweven materialen voor beschermend gebruik, gebaseerd op beschikbare productiesystemen en materiaalstromen.
  3. Ontwerp en ontwikkel maskers (of andere beschermende kleding op basis van stof) die door hun ontwerp het potentieel van het in punt 2 ontwikkelde materiaal optimaal benutten, en de mogelijkheden voor gedistribueerde productie in punt 1.

Projectbudget €165.200,- waarbij €109.000,- PPS-toeslag wordt ingezet.


Meer toegekende PPS-projecten

Tags: