GoCI

GoCI KIEM

Het innovatieprogramma GoCI is een initiatief van CLICKNL (TKI van de topsector Creatieve Industrie) en Regieorgaan SIA. GoCI versterkt de kennisbasis van de creatieve industrie met toegepast en praktijkgericht onderzoek. GoCI doet dit binnen de context van de maatschappelijke uitdagingen in het Missiegedreven innovatiebeleid.

De creatieve industrie creëert met haar kennis en methoden interventies voor de aanpak van maatschappelijke opgaven uit het missiegedreven innovatiebeleid. In de KIA Veerkracht van CLICKNL is beschreven hoe de creatieve industrie kan bijdragen aan elk van deze missies. Maatschappelijke ontwikkelingen veranderen continu en vragen daarmee om vernieuwing en versterking van de kennisbasis van de creatieve industrie.

Doel
Het doel van KIEM GoCI is de kennisbasis van de creatieve industrie te
versterken door samen te werken met hogescholen en andere kennisinstellingen. Vanuit de regeling worden daarom projecten gefinancierd die aantoonbaar relevant zijn voor creatieve bedrijven. Door praktijkgerichte inzichten op te doen, over bijvoorbeeld de validatie van oplossingen, of door nieuwe methodologieën te onderzoeken, bijvoorbeeld over gedrag of participatie. Deze kennis is van belang voor de creatieve industrie, om op hedendaagse en toekomstige uitdagingen in te kunnen blijven spelen.

Mogelijke uitkomsten van projecten zijn haalbaarheidsstudies, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten.

Er wordt €750.000,- als PPS-programmatoeslag ingezet.

Tags: