Avans

New Canterbury Tales

Dit onderzoek focust op het inzetten van immersive storytelling om te komen tot nieuwe gezamenlijke beelden (visies) voor een duurzame leefomgeving en veerkrachtige community vorming. Hoe kunnen specifieke media en contexten hierbij worden ingezet om het publiek te bereiken en de gewenste uitwisseling bevorderen?

"Het onderzoek van The New Canterbury Tales richt zich op de verbeelding van verschillende perspectieven op dit dagelijkse bestaan in de toekomst (2070), net als de oorspronkelijke Canterbury Tales perspectieven op het dagelijkse bestaan in de 14e eeuw beschreef. Het is een onderzoek naar het kunnen aanboren van die fundamentele verbeeldingskracht die in het collectief van de menselijke beleving ligt opgeslagen en daarmee een onderzoek naar het inzetten van deze verbeeldingskracht naar bruikbare input voor ontwerpers en nieuwe integrale ontwerpen, inclusief actieve bijdragen van niet-ontwerpers!" - Nina Kramer, hoofdonderzoeker

Doel

De doelstelling van het onderzoek is het ‘proben’ van de verbindende rol van immersive storytelling om:

  • vanuit verschillende disciplines te werken aan betere duidingen van de complexe problematiek in deze transities, én
  • gelijktijdig te werken aan de ontwikkeling van mogelijke verbeteringen

Dit doen we door de veronderstelde hypothese, dat het gebruik van immersive storytelling kan leiden tot het ontwikkelen van nieuwe toekomstvisies in samenspraak met het publiek, in de praktijk te testen middels diverse vormen van gebruikersonderzoek. Denk hierbij aan bekende middelen als: interviews, observaties, co-creatie. Maar ook aan minder reguliere middelen als Role Playing Games, Interactive Storytelling, Serious Gaming, Situated Design.

Middels deze middelen worden verschillende stakeholders (burgers, Gemeente, architecten, ontwerpers etc.) betrokken bij het ontwikkelen van gezamenlijke nieuwe toekomstvisies en deze door iteratief te ontwerpen voortdurend te blijven toetsen bij alle belanghebbenden.

Een onderzoek naar het inzetten van verbeeldingskracht naar bruikbare input voor ontwerpers en nieuwe integrale ontwerpen.

The New Canterbury Tales is een participatief actieonderzoek dat ontwerp en ontwerpen als een gelijktijdige kennis ontwikkelende en probleemoplossende activiteit verkent en expliciet tastbaar maakt in de praktijk. Immers, ontwerpend onderzoek focust op een directe toepassing van de ontwikkelde kennis voor zowel het (her)definiëren van beiden: doelen en oplossingsmogelijkheden (Research through Design).

Er wordt €127.908,- als PPS-programmatoeslag ingezet.

Tags: