Waag Society

More than Planet

Dit project betreft een publiek-private samenwerking waarbij onderzoek wordt gedaan naar hoe milieuwetenschappen, geesteswetenschappen en kunsten kunnen bijdragen aan maatschappelijk inclusieve planetaire en ecologische
denkbeelden.

In een wereld waar 75% van het landoppervlak menselijke druk ervaart, levert de wijze waarop mensen de planeet voorstellen een substantiele impact op de omgeving zelf. Dergelijke omgevingsbeelden zijn samengesteld door een aantal onderliggende concepten, waardesystemen, visuele culturen en technologieën die gebruikt worden om de aarde en haar omgeving te visualiseren. Echter zijn technologieën niet neutraal noch sociaal inclusief. Waag Futurelab erkent de kans om een meer samenhangend begrip te ontwikkelen in hoe omgevingsbeelden worden gemaakt en hoe de creatieve sector het mogelijk maakt om burgers middelen te geven die ze in staat stelt niet enkel publiek te zijn, maar actoren in omgevingstransities.

Er wordt €150.000,- als PPS-programmatoeslag ingezet.

Tags: