Redesigning Psychiatry

Mentale Gymnastiek

De zorg staat voor economische en demografische uitdagingen, terwijl tegelijkertijd de onderliggende paradigma’s betreffende diagnosestelling en behandeling ter discussie worden gesteld. Dit biedt de kans om de zorg rondom psychisch welzijn fundamenteel te herzien. Voor de mensen in het systeem is het echter lastig om voorbij de huidige kenmerken en grenzen van het systeem te denken.

Mentale Gymnastiek is een project dat wordt uitgevoerd door het netwerk van Redesigning Psychiatry. Dit is een netwerk van ontwerpers, filosofen, onderzoekers, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen dat onderzoek doet naar en experimenteert met andere vormen van zorg en ondersteuning om het psychisch welzijn van toekomstige generaties te versterken. Redesigning Psychiatry is ontstaan vanuit de overtuiging dat de geestelijke gezondheidszorg in Nederland toe is aan radicale vernieuwing waarbij menselijke waarden voorop staan.

Onderzoeksvraag

De vraag die centraal staat in dit onderzoeksproject: hoe kunnen we binnen de context van het onderwijs, leerlingen en leerkrachten helpen collectieve veerkrachtvermogens te ontwikkelen?

Redesigning Psychiatry stelt voor om psychische problemen fundamenteel te ‘framen’ als interactieproblemen. Dit impliceert dat we de problemen moeten begrijpen als resultaat van interacties op en tussen verschillende niveaus, van micro- tot macroniveau: interne biologische en neurologische processen, cognitieve processen, sociale processen, en maatschappelijke en ecologische processen. Dit impliceert ook dat interventies om problemen te verhelpen, niet automatisch gericht hoeven te worden op de individu die het probleem ervaart. Te allen tijde, beschouwen we de mens en zijn ecologische systeem.

Doel

Het onderzoeksproject Mentale Gymnastiek levert een toekomstvisie op en tevens 5-8 concepten. In de ontwikkeling hiervan, worden op verschillende momenten verschillende stakeholders op verschillende manieren betrokken. Het beoogde vervolg van dit projectvoorstel is een transitie experiment waarin we één of meer van de gekozen concepten zullen realiseren. Allereerst om de effecten op het welzijn van kinderen te evalueren, maar tevens om te leren over de nieuwe praktijk die het concept veronderstelt, waar we tegenaan lopen om die te realiseren, en wat ons dat leert over de transitie naar een netwerk van zorg en ondersteuning.

De PPS-programmatoeslag die voor dit project wordt ingezet bedraagt €52.820,-.