TU Delft

Lange Termijn Effecten van het IDOLS*-programma

Binnen het IDOLS*-programma werkten tien consortia (tijdelijke samenwerkingsverbanden), bestaande uit enerzijds probleemeigenaren en anderzijds opdrachtnemers uit de culturele en creatieve sector samen om een maatschappelijk vraagstuk aan te pakken. Het belangrijkste doel van dit programma was het vergroten van de arbeidsmarkt voor de culturele en creatieve industrie, en het promoten van sociale innovatie met maatschappelijke impact.

Een jaar na afloop van IDOLS zijn er nog steeds consortia-partners die samenwerken en hebben meerdere projecten een doorontwikkeling gemaakt. Om de waarde en ‘hefboomwerking’ van het IDOLS-programma op lange termijn te kunnen beoordelen is het nodig om een vervolgonderzoek te doen. Dit onderzoek heeft als doel om de (directe en indirecte) effecten van de IDOLS aanpak beter in kaart te brengen. De onderzoeksvraag is: Wat voor waarde heeft het IDOLS-programma opgeleverd na de formele afloop van het programma? Met andere woorden, wat is de ‘spillover’ van het programma? Welke effecten (zoals samenwerkingen, innovatie-implementaties, opdrachtgeverschap) heeft het programma in gang gezet die zonder IDOLS waarschijnlijk niet waren opgetreden?

Doel

Dit onderzoek heeft als doel om de (directe en indirecte) effecten op langere termijn van de IDOLS aanpak beter in kaart te brengen. Dit project levert meerwaarde voor CLICKNL doordat het de voorwaarden expliciet maakt waaronder door de culturele en creatieve industrie ontwikkelde producten en diensten met succes geïmplementeerd kunnen worden voor maatschappelijke vraagstukken.

Opzet

Dit onderzoek zal uitgevoerd worden door middel van kwalitatieve interviews met één belangrijke belanghebbende per project, dat wil zeggen, een deelnemer die een sleutelrol heeft gespeeld in en na het project en veel kennis heeft van hoe het project zich verder ontwikkeld heeft.

De PPS-programmatoeslag die voor dit project wordt ingezet bedraagt €10.813,-.

Tags: