The Immersive Network Research & Development program

IDFA Doclab

Tien jaar geleden begon de grens tussen het internet en traditionele media voor het eerst te vervagen. Ook nu weet niemand hoe de toekomst van interactieve en immersive media er uitziet. Ze wordt gevormd door pioniers die in verschillende disciplines werken. Daarom lanceert IDFA DocLab een vijfjarig R&D-programma in samenwerking met het Massachusetts Institute of Technology (MIT Open Documentary Lab), en steun van onder andere CLICKNL.

In plaats van zich te concentreren op een enkel medium, één technologie of één discipline, heeft IDFA DocLab sinds 2007 openlijk en onafhankelijk de beste interactieve documentaires en storytelling gepresenteerd. Het is een belangrijk internationaal platform geworden voor nieuw talent, artistieke innovatie en interdisciplinaire samenwerking. Ondertussen hebben nieuwe ontwikkelingen in immersive technologie - zoals virtual reality, augmented reality, mixed reality en kunstmatige intelligentie - nieuwe kansen geïntroduceerd. Maar nu er meer nieuwe interactieve technologieën worden geïntroduceerd bij het publiek, blijven belangrijke vragen over hoe je het volle potentieel van dit soort nieuwe media kunt benutten, onbeantwoord.

Living Lab
Het IDFA Doclab Immersive Network Research & Development-programma gebruikt het festival als een levend laboratorium voor experimenten, onderzoek en ontwikkeling. Het programma is gericht op het groeiende internationale ecosysteem van kunstenaars, ontwikkelaars, wetenschappers en ondernemers die werken in interactieve en immersive media, en elk jaar zal zij zich concentreren op specifieke onderzoeksvragen die voortvloeien uit ontwikkelingen in het veld.

Dit jaar is een van de onderzoeksdomeinen gericht op het ontwikkelen van een robuust evaluatiekader voor AI-gebaseerde storytelling-systemen. Een tweede onderzoeksdomein is de narratieve samenhang in VR/AR-ervaringen. Uitgangspunt hierbij is de spanning tussen strategieën op basis van 'story-telling' en 'story-finding': makers die een bepaald verhaal proberen te communiceren, en gebruikers die vrij zijn om hun eigen - vaak verschillende - verhalen te ontdekken en vinden.

Partners
Ministerie van Economische Zaken, CLICKNL, Diversion, Google, Nederlands Filmfonds

Onderzoeksamenwerking
MIT Open Documentary Lab, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Dit programma is tot stand gekomen met behulp van PPS-toeslag.

Foto: Nichon Glerum