Netspar

HEALTH AND LABOUR MARKET UNCERTAINTY OVER THE LIFECYCLE

Onder het nieuwe pensioenakkoord dienen pensioenfondsen te beoordelen welk gepast investeringsrisico bestaat voor diverse leeftijdsgroepen, afhankelijk van hun mogelijkheid om risico te dragen in aanvulling op hun risicovoorkeuren. Standaard levensloop-investerings-profielen, waar risico afneemt wanneer individuen ouder worden, gaan uit van een constant inkomen. Deze profielen overwegen niet de substantiële verschillen die kunnen bestaan in de onzekerheid op de arbeidsmarkt ten opzichte van de inkomstenstroom. Zo kunnen bijvoorbeeld sommige huishoudens veel langduriger blootgesteld worden aan arbeidsloosheid of arbeidsongeschiktheid dan andere huishoudens.

Om zodoende risicocapaciteit te bepalen, stelt dit project zich ten doel om accuraat de arbeidsmarktonzekerheid te meten gedurende de levenscylus van verschillende groepen (gender, plek ten opzichte van de inkomensverdeling en sector), met een specifieke focus op gezondheid als bron van onzekerheid, en om de impact hiervan op optimale investeringsprofileren te begrijpen, en de adequaatheid van het pensioen.

Het project betreft een voortzetting van het Netspar project “Uncertainty over the lifecycle: implications for pensions and savings behavior.” Tevens sluit het qua thema aan op het project ‘Dynamics of Risk Attitudes”, dat zich richt op risicovoorkeuren.

Er wordt €185.338,- als PPS-programmatoeslag ingezet.


Dit project valt onder Netspar. CLICKNL werkt met Netspar samen op het gebied van onderzoek, dat gefinancierd wordt uit de regeling voor Publiek Private Samenwerking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement is een onafhankelijk kennisnetwerk. Zij focussen zich op de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland.

Ontdek het kennisnetwerk NETSPAR (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) hier.

Tags: