TU Delft

Data-driven design methoden

Data-driven ontwerpmethoden zijn relatief nieuw, maar nu al veelbelovend voor het verbeteren van ontwerpprocessen in de creatieve industrie. De laatste jaren zijn er veel theoretische vorderingen gemaakt wat betreft data-driven ontwerpmethoden. De impact hiervan op 'innovatie' is bijvoorbeeld uitgebreid onderzocht en geanalyseerd. Datagedreven ontwerpmethoden worden daarnaast al veelvuldig ingezet in de sectoren entertainment, marketing en transport.

Een sector die steeds vaker datagedreven ontwerpmethodieken inzet, is de gezondheidssector. Het is met name interessant en veelbelovend voor patiëntbewaking op afstand (RPM). Bij RPM worden digitale technologieën gebruikt om gezondheidsrelevante gegevens op een locatie -zoals bij een patiënt thuis- te verzamelen en elektronisch door te sturen naar zorgverleners op een andere locatie. De zorgverlener kan op basis van deze gegevens beoordelen en adviseren. Een RPM-systeem kan een stimulans voor een gezondere levensstijl zijn.

BOX programma

In Nederland is er een initiatief dat voorop loopt in RPM-programma's. Het initiatief noemt zich het 'BOX' programma, en wordt geleid door het LUMC (Leiden University Medical Centre). De uitvoering van het programma wordt geleid door een samenwerking van private en publieke organisaties, waaronder Philips Experience Design en Delft University of Technology. Het programma heeft de afgelopen jaren al voor een aantal medische doorbraken gezorgd op het gebied van diabetes, covid-19 en hartaanvallen. In de toekomst wil het programma zich richten op het opbouwen van een sterke kennisbasis voor het opschalen van het BOX programma buiten de grenzen van het LUMC.

Meer specifiek, deze PPS-programmatoeslag betreft een scale-up van het BOX programma naar andere contexten dan het LUMC.

Doel

Vanuit het BOX programma is het mogelijk om datagedreven ontwerpmethoden te ontwikkelen die RPM-ontwikkeling en schaalbaarheid mogelijk maken. Input vanuit de creatieve industrie speelt hier een cruciale rol in.

Plan

Er wordt gewerkt in drie fases:

  1. Het analyseren van huidige BOX data-strategieën
  2. Het opschalen en doorontwikkelen van BOX data-strategieën
  3. De uitwerking en implementatie van deze BOX data-strategieën

Het totale projectbudget is €110.401,-. Hiervan wordt €100.000,- als PPS-programmatoeslag ingezet.

Tags: