Netspar

Automated financial advice: quality, ethical and design challenges

Volgens Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan gedegen financieel advies helpen bij onder andere de verbetering van pensioenplanning. Geautomatiseerd financieel advies zou gebruikt kunnen worden om deelnemers te helpen financiële keuzes te maken, risico’s in te schatten, of zicht te krijgen op de financiële situatie en gestelde doelen, of deze zelfs te bepalen. Alhoewel holistisch financieel advies technisch mogelijk is, zijn er enkele significante uitdagingen die de ontwikkeling en implementatie hiervan belemmeren: wat is ‘goed’ financieel advies? Welke ethische standaarden (zouden er moeten) bestaan? Zijn doelen een passende basis voor geautomatiseerd financieel advies? Hoe kunnen deelnemers ondersteund worden in het stellen van doelen? Hoe kan deze complexe informatie gepresenteerd worden om inzicht en gedrag te ondersteunen?

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden genereert dit project inzichten in de definitie van ‘goed’ geautomatiseerd advies, ethische overwegingen, doelen stellen en de datavisualisatie van geautomatiseerd financieel advies.

Er wordt €185.388,- als PPS-programmatoeslag ingezet.


Dit project valt onder Netspar. CLICKNL werkt met Netspar samen op het gebied van onderzoek, dat gefinancierd wordt uit de regeling voor Publiek Private Samenwerking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement is een onafhankelijk kennisnetwerk. Zij focussen zich op de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland.

Ontdek het kennisnetwerk NETSPAR (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) hier.

Tags: