Haagse Hogeschool

Futureproof LABS 2

Future-Proof Labs 2 doet net als zijn voorproject Future-Proof Labs onderzoek naar het effectief opzetten van, en handelen in, experimenteeromgevingen gericht op duurzaamheidstransities.

Het labproces dat leidt tot deelbare of schaalbare (tussen)oplossingen is centraal voor een living lab. Hoewel de directe impact van lab activiteiten op b.v. regio’s moeilijk meetbaar is, kan een lab wel impact genereren op het leren van de verschillende stakeholders. Een onafhankelijke facilitator/ontwerper die zelf geen rol en belang heeft in het lab, kan op diverse momenten in het proces veel waarde toevoegen in het creëren van het vertrouwen en cocreatie tussen de lab stakeholders. De ambitie van Future-Proof Labs 2 is dan ook om verder onderzoek te doen naar de tools waarmee betrokken stakeholders hun lab kunnen evalueren en naar de methodieken die ontwerpers en facilitators nodig hebben om, afhankelijk van de fase waarin een lab zit, het lab effectief te kunnen ondersteunen.

Doel

De centrale onderzoeksvraag hierin is: Wat hebben ontwerpers nodig om impact te maken in de verschillende fases van het living lab procesmodel? Het doel is om een framework te ontwerpen waarmee living lab kernteams en betrokken ontwerpers labprocessen kunnen verbeteren en versnellen, en waarmee betrokken stakeholders kunnen reflecteren op de lab voortgang.

Er wordt €205.407,- als PPS-programmatoeslag ingezet.

Tags: