Voor onderzoekers

Voedsel en groen - thematische vraagstukken

Hogescholen kunnen financiering aanvragen voor thematisch onderzoek met als doel het bevorderen van de bijdrage van hogescholen aan specifieke maatschappelijke opgaven in het groene domein.

Doel

Het doel van de regeling Thematische vraagstukken is het bevorderen van de bijdrage van hogescholen aan specifieke maatschappelijke opgaven in het groene domein. Het onderzoek levert nieuwe kennis en een bijdrage aan de actualisatie van het onderwijs op. Ook werkt het onderzoek door in de beroepspraktijk en leidt het tot concrete handelingsperspectieven voor professionals.

Binnen deze call zijn zes thema’s bepaald waarop aanvragen kunnen worden ingediend:

  • Duurzaam bosbeheer in de Amazoneregio
  • Fieldlab circulaire meststoffen in de plantaardige teelt
  • Mechanisatie agroforestry
  • Melkveehouderij in veenwijde gebieden met hogere grondwaterstanden
  • Nieuwe eiwitbronnen
  • Duurzame lokale voedselproductie Caribisch Nederland

Voor wie

Ben je lector bij een door de overheid bekostigde hogeschool? Dan kun je tot uiterlijk 01 november 2022 financiering aanvragen. Bij een aanvraag zijn ten minste twee hogescholen betrokken. Daarnaast vul je je consortium (tijdelijk samenwerkingsverband) aan met partners uit het mkb of publieke instellingen of allebei.

De deadline voor aanmeldingen staat op 01 november 2022.

Wil je meer weten over deze subsidieregeling? Klik hier.

Tags: