Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Het TKI CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. TKI CLICKNL kan bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

Fiscale regeling | research & development

WBSO

Ben je een ondernemer in de creatieve industrie die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wil je je kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Je bedrijf draagt dan minder loonheffingen af. Je kunt de WBSO bijna het hele jaar door aanvragen.

Regeling | Ondersteunt samenwerkingsverbanden

NWO: Creatieve industrie - KIEM

Het programma Creatieve industrie - KIEM is gericht op het financieren van kortlopend fundamenteel en industrieel onderzoek. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen. KIEM heeft als doel het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het MKB, te stimuleren. Deze oproep is geldig tot donderdag 7 november 2019, 14.00 uur of tot het moment waarop de beschikbare middelen zijn uitgeput. In 2019 zijn er vijf beoordelingsmomenten.

Call | Impact op maatschappelijke uitdagingen

NWO: Crossover call

Met de Crossover call financiert NWO onderzoek in publiek-private samenwerking (PPS) dat gericht is op het bereiken van grote impact op maatschappelijke uitdagingen. Uitgangspunt is daarbij dat de onderzoeksthema's meerdere topsectoren verbinden. Ook de creatieve industrie mag meedoen met deze call. Deadline Expression of Interest: 15 november 2018 & deadline uitgewerkte aanvraag: 21 mei 2019.

Call | Versterken ecosysteem creatieve sector

NWO: Smart Culture - Kunst en Cultuur

De ronde Smart Culture - Kunst en Cultuur is gericht op onderzoek op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed en media in relatie tot de creatieve industrie. Het doel is verbindingen te leggen tussen concrete innovatieve kunst- en cultuurpraktijken en meeromvattende wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Ervaren onderzoekers (WO en HBO) kunnen financiering aanvragen. De sluitingsdatum voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 5 februari 2019, 14:00 uur.

Call | Grip op Transities en Veerkracht

NWO: Complexity en Creatieve Industrie

Het doel van deze call is het stimuleren van innovatief, transdisciplinair onderzoek naar complexe systemen, zodat de creatieve professional meer handvatten krijgt voor de ontwikkeling van oplossingen voor hardnekkige maatschappelijke problemen die niet met conventionele manieren van besturen of ontwerpen op te lossen zijn. Deadline indienen verplichte vooraanmeldingen: 17 januari 2019, 14.00 uur. Deadline uitgewerkte aanvragen: 18 april 2019, 14.00 uur.

Call | ketenbrede onderzoekssamenwerking mbt cybersecurity

NWO: CYBERSECURITY - DIGITALE VEILIGHEID & PRIVACY

Met deze call for proposals wil NWO tegemoet komen aan de behoefte om ketenbrede onderzoekssamenwerking op het gebied van cybersecurity te faciliteren. Dit financieringsinstrument biedt de mogelijkheid om binnen één project fundamenteel en praktijkgericht cybersecurity onderzoek uit te voeren. Deadline verplichte vooraanmeldingen: 24 januari 2019, 14:00 uur. Deadline indienen uitgewerkte aanvragen: 16 april 2019, 14:00 uur.

Call | Voor ondernemende onderzoekers

NWO: Take-off voor starters

Take-off is een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap. Per jaar is er een voorjaar- en een najaarsronde die openstaat voor starters. Deze open calls bieden financieringsmogelijkheden voor ondernemende onderzoekers aan NWO-erkende onderzoeksinstituten, hbo-instellingen en onderzoekers gebruikmakend van kennis van TO2-instellingen. Deadline indienen intentieverklaring: 5 februari 2019, 14.00 uur.

Call | Festival driven innovation

SIA x Innofest: projecten voor living labs

Een festival is een tijdelijke minimaatschappij en - net als in het echte leven - zijn op een festival uitdagingen te vinden op het gebied van bijvoorbeeld energie, afval, logistiek, water en voedsel. Jouw prototype testen of experiment uitvoeren op een van de acht festivals waar Innofest mee samenwerkt? SIA maakt het mogelijk: HBO-projecten maken kans op financiering en een testomgeving. Meld je aan voor 7 maart 2019.

Call | Cultuur & Maatschappij

EC: de maatschappelijke waarde van cultuur

In de Europese geschiedenis is cultuur altijd een belangrijk onderdeel geweest van beleid voor sociale, culturele en politieke samenhang. Tegenwoordig wordt cultuur vaak bekeken vanuit het standpunt van toegevoegde economische waarde, maar het zorgt ook voor toegevoegde maatschappelijke waarde op het gebied van welzijn door inclusiviteit, tolerantie en samenhang te bevorderen. De uitdaging is om nieuwe perspectieven en methodologieën te ontwikkelen om de bredere maatschappelijke waarde van cultuur te vatten. Deadline: 14 maart 2019.

Call | Innovatieve producten of diensten

EC: Fast Track to Innovation

Met Fast Track to Innovation (FTI) geeft de Europese Commissie bedrijven met een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt. Een FTI-project moet bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020 (versterken van het industriële leiderschap van het Europese bedrijfsleven en/of bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven), maar hoeft niet aan vooraf bepaalde thema's te voldoen. De oproep staat continu open.

Call | Op zoek naar de grenzen van kunst & wetenschap

Bio Art & Design Award

De Bio Art & Design Award (BAD Award) is een unieke competitie voor kunstenaars en ontwerpers die met biokunst en biodesign de grenzen van kunst en wetenschap verleggen. De winnaars van de BAD Award 2019 ontvangen elk €25.000 om hun project te realiseren, in samenwerking met een vooraanstaande Nederlandse onderzoeksinstelling. De bekroonde projecten laten zien dat biokunst en biodesign ons leven ingrijpend kunnen veranderen en ons wereldbeeld laten kantelen. Deadline 31 januari 2019.

Call | Academy for Design Innovation Management

Research Perspectives in the Era of Transformations

Een internationaal gezelschap van wetenschappers wordt uitgenodigd om onderzoeksgebieden en academische bijdragen te formuleren die vallen binnen de volgende paden: Social Impact Transformation, Transforming Design Perspectives, Transforming Design Values, Design, Innovation & Business, Mitigating Complexities with Design & Transforming Design Innovation Education. Deadline: 29 januari 2019.

Call | Biotopia Festival

EAT

BIOTOPIA zoekt voorstellen van wetenschappers, kunstenaars en ontwerpers voor installaties, workshops, openbare experimenten, uitvoeringen en andere vormen voor het eerste BIOTOPIA Festival met het thema EAT, dat zal gaan over de verwarde relatie tussen mensen en andere soorten op het snijvlak van voedsel en eten. BIOTOPIA zoekt naar werk uit alle genres en benaderingen die de thema’s voedsel en eten onderzoeken op verrassende en ongewone manieren. Deadline: 1 februari 2019.

Call | Transport & Mobiliteit

NWO: Duurzame Living Labs

Voor deze call komen thema’s in aanmerking waarin maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen én praktijkrelevantie bij elkaar komen. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid, de inpassing van een nieuwe technologie en (stedelijke) bereikbaarheid. Doel van de call is om inspirerende projecten mogelijk te maken. Onderzoeksvoorstellen bestaan uit vernieuwend fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. De deadline voor het indienen van aanvragen is 19 februari 2019, om 14:00 uur.