Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Het TKI CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. TKI CLICKNL kan bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

Fiscale regeling | research & development

WBSO

Ben je een ondernemer in de creatieve industrie die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wil je je kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Je bedrijf draagt dan minder loonheffingen af. Je kunt de WBSO bijna het hele jaar door aanvragen.

Regeling | Ondersteunt samenwerkingsverbanden

NWO: Creatieve industrie - KIEM

Het programma Creatieve industrie - KIEM is gericht op het financieren van kortlopend fundamenteel en industrieel onderzoek. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen. KIEM heeft als doel het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het MKB, te stimuleren. Deze oproep is geldig tot donderdag 7 november 2019, 14.00 uur of tot het moment waarop de beschikbare middelen zijn uitgeput. In 2019 zijn er vijf beoordelingsmomenten.

Call | Gedragsverandering in de context van transities

NWO: Transities en Gedrag

Als samenleving staan we voor een groot aantal opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, klimaatverandering, gezondheidszorg en duurzame energie. De NWO-call Transities en Gedrag richt zich specifiek op onderzoek naar gedrag en gedragsverandering dat transities mogelijk maakt en versnelt. Een interessante call met veel mogelijkheden voor onderzoekers uit de creatieve industrie. Deadline verplichte vooraanmeldingen: vóór 23 april 2019, 14:00 uur CEST. Deadline uitgewerkte aanvragen: vóór 25 juni 2019, 14:00 uur CEST.

Call | Leren in learning communities

NWO: Human Capital

Samenleving en arbeidsmarkt transformeren. Flexibilisering, robotisering en automatisering stellen het maatschappelijk en persoonlijk aanpassingsvermogen op de proef. Senior onderzoekers aan Nederlandse universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen kunnen samen in een consortium, met daarin ook praktijkpartners uit de installatiebranche en het onderwijs, financiering aanvragen om onderzoek te doen naar leren in learning communities in het kader van Human Capital. Deadline: dinsdag 7 mei 2019, 14:00 uur CE(S)T.

Call | Impact op maatschappelijke uitdagingen

NWO: Crossover call

Met de Crossover call financiert NWO onderzoek in publiek-private samenwerking (PPS) dat gericht is op het bereiken van grote impact op maatschappelijke uitdagingen. Uitgangspunt is daarbij dat de onderzoeksthema's meerdere topsectoren verbinden. Ook de creatieve industrie mag meedoen met deze call. Deadline Expression of Interest: 15 november 2018 & deadline uitgewerkte aanvraag: 21 mei 2019.

Call | Grip op Transities en Veerkracht

NWO: Complexity en Creatieve Industrie

Het doel van deze call is het stimuleren van innovatief, transdisciplinair onderzoek naar complexe systemen, zodat de creatieve professional meer handvatten krijgt voor de ontwikkeling van oplossingen voor hardnekkige maatschappelijke problemen die niet met conventionele manieren van besturen of ontwerpen op te lossen zijn. Deadline indienen verplichte vooraanmeldingen: 17 januari 2019, 14.00 uur. Deadline uitgewerkte aanvragen: 18 april 2019, 14.00 uur.

Call | ketenbrede onderzoekssamenwerking mbt cybersecurity

NWO: CYBERSECURITY - DIGITALE VEILIGHEID & PRIVACY

Met deze call for proposals wil NWO tegemoet komen aan de behoefte om ketenbrede onderzoekssamenwerking op het gebied van cybersecurity te faciliteren. Dit financieringsinstrument biedt de mogelijkheid om binnen één project fundamenteel en praktijkgericht cybersecurity onderzoek uit te voeren. Deadline verplichte vooraanmeldingen: 24 januari 2019, 14:00 uur. Deadline indienen uitgewerkte aanvragen: 16 april 2019, 14:00 uur.

Call | Smart Urban Regions of the Future

NWO: SURF Pop Up

De nieuwste ronde van Smart Urban Regions of the Future (SURF) Pop Up staat open voor aanvragen! Het instrument is bedoeld voor kleine, kortlopende projecten op het gebied van kennis en innovatie voor steden en stedelijke regio’s. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen. Aanvragen op het gebied van ‘Wonen en bebouwde omgeving’ en ‘Economie’ worden in het bijzonder op prijs gesteld. De deadline voor indienen is 4 april 2019.

Call | Voor ondernemende onderzoekers

NWO: Take-off voor starters

Take-off is een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap. Per jaar is er een voorjaar- en een najaarsronde die openstaat voor starters. Deze open calls bieden financieringsmogelijkheden voor ondernemende onderzoekers aan NWO-erkende onderzoeksinstituten, hbo-instellingen en onderzoekers gebruikmakend van kennis van TO2-instellingen. Deadline indienen intentieverklaring: 5 februari 2019, 14.00 uur. Deadline uitgewerkte aanvragen: 5 maart 2019, 14.00 uur.

Call | Innovatieve stadiondiensten voor bezoekers

Fieldlab SAX: Change the Game Challenge

De eerste call vanuit het Fieldlab Spectacular Arena Experiences (SAX) staat nu open. De Johan Cruijff ArenA gaat, in samenwerking met Ajax en de KNVB, nieuwe, innovatieve diensten voor bezoekers ontwikkelen. Slimme innovaties moeten onder meer zorgen voor extra beleving zoals exclusieve content bij een event, de kortste wachtrijen in het stadion tonen en de snelste weg naar je stoel wijzen. Bedrijven worden daarom uitgedaagd hun stadionoplossingen aan te melden. Deadline: 22 maart 2019.

Regeling | ondersteunt kennisnetwerken

SIA: RAAK-MKB

Hogescholen, ondernemers en publieke professionals kunnen elkaar versterken door samen te werken aan innovatievragen. Kennis- en innovatienetwerken spelen hierbij een grote rol. Netwerken van mkb’ers, professionals, lectoren, studenten, hogescholen, kennisinstellingen en internationale partners. De innovatievragen uit het regionale werkveld vormen altijd de aanleiding van een RAAK-project. De eerste ronde van dit jaar loopt tot 5 maart 2019.

Regeling | Onderzoek naar marktkansen van innovaties

SIA: Take-off hbo

Jouw product kan de oplossing zijn voor een maatschappelijke uitdaging. Je wilt daarom de haalbaarheid van je innovatieve idee onderzoeken door de technische en economische kansen en risico’s in kaart te brengen. Regieorgaan SIA geeft je die mogelijkheid door haalbaarheidsstudies te financieren voor jouw idee dat voortkomt uit onderzoek. De regeling is bedoeld voor studenten, docenten, onderzoekers en lectoren van hogescholen die de haalbaarheid van een innovatief idee willen onderzoeken. Je kunt je aanvraag indienen tot uiterlijk 2 april 2019, 14.00 uur.

Call | Festival driven innovation

SIA x Innofest: projecten voor living labs

Een festival is een tijdelijke minimaatschappij en - net als in het echte leven - zijn op een festival uitdagingen te vinden op het gebied van bijvoorbeeld energie, afval, logistiek, water en voedsel. Jouw prototype testen of experiment uitvoeren op een van de acht festivals waar Innofest mee samenwerkt? SIA maakt het mogelijk: HBO-projecten maken kans op financiering en een testomgeving. Meld je aan voor 7 maart 2019.

Call | Pioniers of Potentials

SIDN Fonds: vernieuwende internetprojecten

Heb jij een innovatief project dat bijdraagt aan de doelstellingen van SIDN Fonds? Dien een aanvraag in voor een Pioniers project (je project bevindt zich in de idee-fase) of voor een Potentials project (je beschikt over een werkend prototype of bewezen concept dat je wil doorontwikkelen of opschalen). De eerste call van 2019 betreft een open call die is gericht op alledrie de doelstellingen van SIDN fonds. Projecten die zich bezighouden met Responsible AI (het jaarthema van 2018) blijven ook welkom. De call staat open tot 12 maart 2019, 13.00 uur.

Call | Cultuur & Maatschappij

EC: de maatschappelijke waarde van cultuur

In de Europese geschiedenis is cultuur altijd een belangrijk onderdeel geweest van beleid voor sociale, culturele en politieke samenhang. Tegenwoordig wordt cultuur vaak bekeken vanuit het standpunt van toegevoegde economische waarde, maar het zorgt ook voor toegevoegde maatschappelijke waarde op het gebied van welzijn door inclusiviteit, tolerantie en samenhang te bevorderen. De uitdaging is om nieuwe perspectieven en methodologieën te ontwikkelen om de bredere maatschappelijke waarde van cultuur te vatten. Deadline: 14 maart 2019.

Call | Innovatieve producten of diensten

EC: Fast Track to Innovation

Met Fast Track to Innovation (FTI) geeft de Europese Commissie bedrijven met een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt. Een FTI-project moet bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020 (versterken van het industriële leiderschap van het Europese bedrijfsleven en/of bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven), maar hoeft niet aan vooraf bepaalde thema's te voldoen. De oproep staat continu open.

Call | Transport & Mobiliteit

NWO: Duurzame Living Labs

Voor deze call komen thema’s in aanmerking waarin maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen én praktijkrelevantie bij elkaar komen. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid, de inpassing van een nieuwe technologie en (stedelijke) bereikbaarheid. Doel van de call is om inspirerende projecten mogelijk te maken. Onderzoeksvoorstellen bestaan uit vernieuwend fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. De deadline voor het indienen van aanvragen is 19 februari 2019, om 14:00 uur.