iStock-624854602
Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Het TKI CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. TKI CLICKNL kan bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

iStock onderzoek ontwerp research design samenwerken 3d printer
Fiscale regeling | research & development

WBSO

Ben je een ondernemer in de creatieve industrie die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wil je je kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Je bedrijf draagt dan minder loonheffingen af. Je kunt de WBSO bijna het hele jaar door aanvragen.

iStock-614879610 abstract digitaal data cyber
Regeling | Internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde

SIDN Fonds: Regeling Pioniers

Heb je een veelbelovend idee voor een internetproject met maatschappelijke meerwaarde? Een project dat bijdraagt aan een sterk internet met sterke gebruikers? En ben je op zoek naar financiering om je idee uit te werken naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp? Je kunt hiervoor doorlopend een aanvraag indienen bij SIDN Fonds (aanvragen tot 10.000 euro), via de Pioniersregeling.

iStock-521002458

Creatieve oplossingen voor corona

De pandemie van het coronavirus (COVID-19) en de hierom genomen maatregelen hebben een grote impact op de zorg en onze samenleving. Om de negatieve gevolgen daarvan te beperken, zijn op korte termijn creatieve oplossingen nodig voor tekorten aan materiaal en andere praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Het ministerie van VWS heeft extra geld beschikbaar gesteld om creatieve oplossingen te faciliteren voor de genoemde uitdagingen met betrekking tot het coronavirus. Deadline: doorlopend.

Medisch onderzoeker dokter nieuws header

United Nations against corona

United Nations Global Call Out To Creatives - help stop the spread of COVID-19. They need your help in translating critical public health messages, into work that will engage and inform people across different cultures, languages, communities and platforms. The shortlisted work will reach everyone, everywhere. Deadline: 9 April.

iStock kenmerken creatieve industrie ontwerper designer

Fresh Perspectives #4

Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een partner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een actuele maatschappelijke opgave. Met de Open Oproep Fresh perspectives stimuleert het fonds ontwerpers met een goed concept, om een samenwerking aan te gaan met een gerenommeerd bedrijf, organisatie of kennisinstelling. Indienen kan tot en met 15 april 2020.

Istock_office

Professionalisering ontwerppraktijk #6

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft een impuls aan de praktijkverdieping en professionalisering van ontwerpers en ontwerpstudio's binnen de vakgebieden vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Ontwerpers en studio's kunnen voorstellen indienen voor het ontwikkelen van een onderscheidende strategie om tot een toekomstbestendige praktijk te komen. Deadline: 15 april 2020.

iStock health supermarket food
Call | New dialogues and different perspectives

Design4Health: Designing Future Health

Design4Health invites papers from researchers and practitioners across the areas of design, creative practice and health in order to develop new dialogues and offer different perspectives. Given that the Design4Health focus is very much on designing with people instead of for, submissions from individuals using services and products are encouraged, and the sharing of real-life experiences. Paper abstract deadline: Sunday 5th January 2020, 23:59 CET. Full paper deadline: Sunday 19 April 2020, 23.59.

Banner-fieldlab-vrdml
Virtual Reality Design Methods Lab

VRDML

Het VRDML fieldlab (Virtual reality design methods lab) focust op het gebruik van virtual reality in het ontwerpproces. Zowel bij het ontwerpen van de start, als bij het aanpassen en hergebruiken van bestaande gebouwen, wijken en landschappen. Het lab heeft de ruimte, de uitrusting en de mensen om MKB's met VR als nieuwe technologie te laten werken. Door van het fieldlab gebruik te maken, krijgen de MKB's de kans om samen met TU Delft nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Deadline: 1 mei 2020

mit-regeling-teaser

MIT-Regeling 2020 - opent 7 april

Ook in 2020 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de zogenaamde MIT-regeling. De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren. De MIT-regeling bestaat uit meerdere instrumenten, die op diverse momenten open gaan voor indienen en die met verschillende regels werken. De eersten openen op 7 april 2020.

iStock digitaal telefoon phone digital

Follow up call SIDN Fonds: Je data de baas 2

We produceren en gebruiken elke dag data, actief en passief. Als internetgebruiker spelen we hierdoor een cruciale rol in de datasamenleving, maar die rol vertaalt zich niet in een positie als gelijkwaardige speler. Sterker nog, in ruil voor ‘gratis’ diensten zijn we vaak passieve dataleveranciers in plaats van baas te zijn over onze eigen data. Met deze follow up call is de focus nog verder aangescherpt. De call staat open voor kleine experimenten en grotere en reeds beproefde projecten. Deadline: 28 april 2020, 13.00 uur.

iStock kantoor samenwerken collega's project office

Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie

Met de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 verstrekt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidies aan instellingen die een 4-jarig programma willen uitvoeren dat bijdraagt aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse creatieve industrie binnen het Koninkrijk. Deadline: 7 mei 2020.