Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Het TKI CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. TKI CLICKNL kan bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

regeling | Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

RvO: MIT-regeling

Ook in 2018 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De MIT werkt met verschillende sluitingsdata voor verschillende onderdelen. Haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers kunnen vanaf 17 april worden aangevraag, op basis van First Come, First Served! De tender voor samenwerkingsprojecten sluit 6 september.

regeling | Impuls voor verkennend onderzoek

SIA: KIEM

KIEM-hbo biedt de kans met samenwerkingspartners verkennend onderzoek te doen zoals haalbaarheidsstudies. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, (business)modellen, methoden, product- en dienstconcepten. Kleine, doelgerichte projecten kunnen subsidie krijgen, waardoor de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek in deze sector versneld kan worden. Sluit: 15 november 2018.

Regeling | Ondersteunt samenwerkingsverbanden

NWO: Creatieve industrie - KIEM

Het programma Creatieve industrie - KIEM is gericht op het financieren van kortlopend fundamenteel en industrieel onderzoek. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen. KIEM heeft als doel het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het MKB, te stimuleren. Deze oproep is geldig tot donderdag 7 november 2019, 14.00 uur of tot het moment waarop de beschikbare middelen zijn uitgeput. In 2018 zijn er vijf beoordelingsmomenten.

Regeling | ondersteunt kennisnetwerken

SIA: RAAK

Hogescholen, ondernemers en publieke professionals kunnen elkaar versterken door samen te werken aan innovatievragen. Kennis- en innovatienetwerken spelen hierbij een grote rol. Netwerken van mkb’ers, professionals, lectoren, studenten, hogescholen, kennisinstellingen en internationale partners. De innovatievragen uit het regionale werkveld vormen altijd de aanleiding van een RAAK-project. De eerste ronde is inmiddels gesloten. De tweede ronde loopt van juli 2018 tot 9 oktober 2018.

Regeling | Creative Twinning Fund 2018-2020

RVO: Creative Twinning

In de grensregio's van de EU staan culturele vrijheden onder grote druk. En daarmee de relatie tussen deze landen en Europa. Creatieven en kunstenaars raken er geïsoleerd. Het wordt er ook steeds moeilijker om deel te nemen aan een divers cultureel leven of een open dialoog over culturele verschillen. De regeling Creative Twinning helpt bij het ontwikkelen van culturele activiteiten in de grensregio’s van de EU. De regeling staat open van 24 januari tot 31 augustus 2018.

Call | VR/AR/MR en erfgoed

Virtual Worlds Fieldlab

Het Fieldlab Virtual Worlds is opgezet om kennis en ervaring op te doen over de meerwaarde van VR/AR-toepassingen in een culturele en educatieve context, zowel voor erfgoedinstellingen als voor VR-makers. Dit doen we door kennis te delen, maar ook door concrete proof of concepts uit te laten werken. Voor de realisatie van deze PoCs worden calls uitgeschreven. Dit is de tweede en (voorlopig) laatste call. Er worden 3 projecten gehonoreerd. Sluit: 15 mei 2018.

Call | ULTRA PERSONALIZED PRODUCTS AND SERVICES

Fieldlab UPPS

Ultra personalized products en services: op maat gemaakte producten, gebaseerd op de persoonlijke data van gebruikers. Denk aan op maat gemaakte oordopjes of enkelbraces exo-l.com, maar ook industrieel gemaakte maatkleding. Fieldlab UPPS biedt bedrijven kennis en faciliteiten die nodig zijn om nieuwe ultra-gepersonaliseerde productproposities waar te kunnen maken. De eerste call voor projecten staat nu open, indienen kan tot 15 juni 2018.

Call | Innovatieve producten of diensten

EC: Fast Track to Innovation

Met Fast Track to Innovation (FTI) geeft de Europese Commissie bedrijven met een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt. Een FTI-project moet bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020 (versterken van het industriële leiderschap van het Europese bedrijfsleven en/of bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven), maar hoeft niet aan vooraf bepaalde thema's te voldoen. De oproep staat continu open.

call | Logistiek als facilitator

NWO: Integrator

Logistiek speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals voedselvoorziening, veranderingen in de zorgsector en het ontwikkelen van een deeleconomie. Deze call heeft tot doel het financieren van vernieuwend transdisciplinair onderzoek, dat internationaal georiënteerd is en gericht op topsectordoorsnijdende thema’s. De deadline voor de verplichte intentieverklaring is 31 mei 2018, de deadline voor het indienen van de uitgewerkte aanvraag is 28 augustus 2018.