Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Het TKI CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. TKI CLICKNL kan bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

Fiscale regeling | research & development

WBSO

Ben je een ondernemer in de creatieve industrie die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wil je je kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Je bedrijf draagt dan minder loonheffingen af. Je kunt de WBSO bijna het hele jaar door aanvragen.

Regeling | Ondersteunt samenwerkingsverbanden

NWO: Creatieve industrie - KIEM

Het programma Creatieve industrie - KIEM is gericht op het financieren van kortlopend fundamenteel en industrieel onderzoek. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen. KIEM heeft als doel het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het MKB, te stimuleren. De deadline van deze call is 12 september, 14.00 uur of het moment waarop de beschikbare middelen zijn uitgeput. In 2019 zijn er vijf beoordelingsmomenten.

Regeling | Verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb

SIA: Regeling KIEM-circulaire economie

De regeling KIEM-circulaire economie biedt een impuls voor verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb. De regeling wil het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden gericht op het uitvoeren van innovatieprojecten op het onderwerp circulaire economie stimuleren. De aanvragen dienen verbonden te zijn met de transitieagenda’s die de overgang naar een circulaire economie moeten versnellen. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot 26 november 2019, 14.00 uur. Er wordt gewerkt met ophaalmomenten.

Regeling | Internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde

SIDN Fonds: Regeling Pioniers

Heb je een veelbelovend idee voor een internetproject met maatschappelijke meerwaarde? Een project dat bijdraagt aan een sterk internet met sterke gebruikers? En ben je op zoek naar financiering om je idee uit te werken naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp? Je kunt hiervoor doorlopend een aanvraag indienen bij SIDN Fonds (aanvragen tot 10.000 euro), via de Pioniersregeling.

Tijdelijke regeling | Ontsluiten bestaand digitaal erfgoed

Stimuleringsfonds: Digital Heritage X Public

Ontwerpers, makers en erfgoedinstellingen kunnen gezamenlijk projecten indienen die digitaal erfgoed door middel van nieuwe toepassingen bij een (breed) publiek onder de aandacht brengen. De tijdelijke regeling is gericht op het ontsluiten van bestaand digitaal erfgoed. Makers, ontwerpers en studio's die voor een periode van maximaal 15 maanden een intensieve samenwerking aangaan met een erfgoedinstelling zoals een museum, archief of beeldbank kunnen een aanvraag indienen. Sluitingsdata: 5 september 2019 en 16 januari 2020.

Call | Versterking positie van internetgebruikers

SIDN Fonds: Je data de baas

Nu data steeds belangrijker worden als grondstof voor de digitale samenleving, is de vraag naar de impact van deze ontwikkeling op internetgebruikers steeds relevanter. Datawijze internetgebruikers zijn in staat om de machtsstructuren van het internet en vooral de inzet van data te herkennen en verantwoordelijk te benutten. Behalve controle, regie en bescherming tegen datamisbruik, gaat deze call vooral over de versterking van de positie van gebruikers. De oproep staat open voor kleine experimenten en grotere projecten. Deadline: 21 oktober 2019.

Call | Innovatieve producten of diensten

EC: Fast Track to Innovation

Met Fast Track to Innovation (FTI) geeft de Europese Commissie bedrijven met een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt. Een FTI-project moet bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020 (versterken van het industriële leiderschap van het Europese bedrijfsleven en/of bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven), maar hoeft niet aan vooraf bepaalde thema's te voldoen. De oproep staat continu open.