Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Het TKI CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. TKI CLICKNL kan bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

Regeling | Ondersteunt samenwerkingsverbanden

NWO: Creatieve industrie - KIEM

Het programma Creatieve industrie - KIEM is gericht op het financieren van kortlopend fundamenteel en industrieel onderzoek. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen. KIEM heeft als doel het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het MKB, te stimuleren. Deze oproep is geldig tot donderdag 7 november 2019, 14.00 uur of tot het moment waarop de beschikbare middelen zijn uitgeput. In 2018 zijn er vijf beoordelingsmomenten.

Call | Media-onderzoek in samenwerking met Talpa Network

NWO: creatieve industrie - flagship project

NWO stelt voor de Creatieve Industrie een sandpit call open om een voorbeeldproject voor de sector te ontwikkelen. Dit eerste Flagship project wordt uitgewerkt samen met Talpa Network. In dit media-onderzoek gaat het om de ontwikkeling van nieuwe datagedreven proposities en strategieën om de consument met relevante content te kunnen bedienen. De deadline voor het indienen van cv’s en motivatie is 23 augustus 2018. De deadline voor het indienen van de projectaanvraag is 30 oktober 2018.

Call | Impact op maatschappelijke uitdagingen

NWO: Crossover call

Consortia kunnen indienen voor de NWO Crossover call. Hiermee financiert NWO onderzoek in publiek-private samenwerking (PPS) dat gericht is op het bereiken van grote impact op maatschappelijke uitdagingen. Uitgangspunt is daarbij dat de onderzoeksthema's meerdere topsectoren verbinden. Ook de creatieve industrie mag meedoen met deze call. Deadline Expression of Interest: 15 november 2018 & deadline uitgewerkte aanvraag: 21 mei 2019.

Call | Vroege opsporing en preventie van hart- en vaatziekten

NWO: Big Data & Health

Interdisciplinaire consortia van wetenschappers en publieke/private partijen kunnen financiering aanvragen voor onderzoek naar de mogelijkheden van big data ten behoeve van de opsporing en preventie van hart- en vaatziekten. Deze call is ook interessant voor onderzoekers uit de creatieve industrie! De sluitingsdatum voor het indienen van vooraanmeldingen (verplicht) is 1 oktober 2018, om 14.00 uur. De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 8 januari 2019, om 14.00 uur.

Call | Versterken ecosysteem creatieve sector

NWO: Smart Culture - Kunst en Cultuur

De ronde Smart Culture - Kunst en Cultuur is gericht op onderzoek op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed en media in relatie tot de creatieve industrie. Het doel is verbindingen te leggen tussen concrete innovatieve kunst- en cultuurpraktijken en meeromvattende wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Ervaren onderzoekers (WO en HBO) kunnen financiering aanvragen. De sluitingsdatum voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 5 februari 2019, 14:00 uur.

Call | Grip op Transities en Veerkracht

NWO: Complexity en Creatieve Industrie

Het doel van deze call is het stimuleren van innovatief, transdisciplinair onderzoek naar complexe systemen, zodat de creatieve professional meer handvatten krijgt voor de ontwikkeling van oplossingen voor hardnekkige maatschappelijke problemen die niet met conventionele manieren van besturen of ontwerpen op te lossen zijn. Deadline indienen verplichte vooraanmeldingen: 17 januari 2019, 14.00 uur. Deadline uitgewerkte aanvragen: 18 april 2019, 14.00 uur.

Call | ketenbrede onderzoekssamenwerking mbt cybersecurity

NWO: CYBERSECURITY - DIGITALE VEILIGHEID & PRIVACY

Met deze call for proposals wil NWO tegemoet komen aan de behoefte om ketenbrede onderzoekssamenwerking op het gebied van cybersecurity te faciliteren. Dit financieringsinstrument biedt de mogelijkheid om binnen één project fundamenteel en praktijkgericht cybersecurity onderzoek uit te voeren. Deadline verplichte vooraanmeldingen: 24 januari 2019, 14:00 uur. Deadline indienen uitgewerkte aanvragen: 16 april 2019, 14:00 uur.

Regeling | Bevordert praktijkgericht onderzoek

SIA: RAAK-PRO

Met de regeling RAAK-PRO worden hogescholen gefinancierd voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Gestuurd door een vraag vanuit de professionele praktijk, wordt in samenwerking met kennisinstellingen, hogescholen en de beroepspraktijk systematisch onderzoek uitgevoerd. Voor deze ronde is het indienen van een intentieverklaring verplicht. Dit kan tussen dinsdag 17 juli en dinsdag 2 oktober 2018, tot uiterlijk 14.00 uur. De definitieve RAAK-PRO-aanvragen moeten uiterlijk op dinsdag 11 december 2018 om 14.00 uur ingediend zijn.

Call | Beter functioneren door betere keuzes

SBIR: serious games

Oproep voor ondernemers om games te ontwikkelen die mensen helpen beslissen bij lichamelijke, geestelijke en/of sociale keuzes. Het gaat om hulpmiddelen die patiënten in het dagelijks leven thuis, in de buurt, op school, op het werk of tijdens hobby’s kunnen gebruiken. De te ontwikkelen serious games moeten de patiënten gaan helpen bewuste keuzes te maken en zo de regie over hun eigen leven te nemen. Indienen kan tot en met 14 november 2018, 13:00 uur.

Call | Design-driven products in fashion and lifestyle

Worth: partnership project

WORTH Partnership Project, an initiative of the European Union, supports collaborations between SMEs and start-up designers, manufacturers and technology firms to create innovative and design-driven products and ideas. The project supports collaboration between fashion designers, traditional and digital craftsmanship and the manufacturing industry. The second call for applications opened 17th of April and will be ongoing until 24th of October 2018.

Call | Innovatieve producten of diensten

EC: Fast Track to Innovation

Met Fast Track to Innovation (FTI) geeft de Europese Commissie bedrijven met een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt. Een FTI-project moet bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020 (versterken van het industriële leiderschap van het Europese bedrijfsleven en/of bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven), maar hoeft niet aan vooraf bepaalde thema's te voldoen. De oproep staat continu open.