Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Het TKI CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. TKI CLICKNL kan bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

Fiscale regeling | research & development

WBSO

Ben je een ondernemer in de creatieve industrie die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wil je je kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Je bedrijf draagt dan minder loonheffingen af. Je kunt de WBSO bijna het hele jaar door aanvragen.

Regeling | Regionale maatschappelijke opgaven

RVO: Regio Deals

Ook in de regio is de creatieve industrie een onmisbare schakel bij maatschappelijke opgaven. Speelt in jouw regio een maatschappelijk vraagstuk met een sociale, ecologische of economische opgave? Samen met regionale partners biedt het Rijk de mogelijkheid deze aan te pakken in een Regio Deal: extra middelen die het kabinet heeft vrijgemaakt voor de versterking van de regio. Voorstellen die bijdragen aan de brede welvaart kunnen tot 1 december 2019 worden ingediend.

regeling | Impuls voor verkennend onderzoek

SIA: KIEM-hbo

KIEM-hbo biedt een impuls voor verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb en de publieke sector. De regeling is themavrij. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, (business)modellen, methoden, product- en dienstconcepten. Deadline: 26 november 2019.

Regeling | Internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde

SIDN Fonds: Regeling Pioniers

Heb je een veelbelovend idee voor een internetproject met maatschappelijke meerwaarde? Een project dat bijdraagt aan een sterk internet met sterke gebruikers? En ben je op zoek naar financiering om je idee uit te werken naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp? Je kunt hiervoor doorlopend een aanvraag indienen bij SIDN Fonds (aanvragen tot 10.000 euro), via de Pioniersregeling.

Open Call | Verbetering van het alledaagse leven

Stimuleringsfonds: Chronisch Gezond

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds lanceren een gezamenlijke open oproep gericht op verbetering van het alledaagse leven voor mensen met (nog g)een chronische aandoening. Nieuwe of bestaande coalities van gemeenten, zorgaanbieders, ndernemers en mensen met een aandoening worden uitgenodigd om samen met ontwerpers te werken aan nieuwe producten, ruimtelijke interventies of gezondheidsconcepten ter versterking van de zelfregie van mensen in hun alledaagse leefomgeving. Deadline: 4 februari 2020.

Call | Stimuleringsfonds

Anders werken aan stad, dorp en land

Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers uit om samen met gemeenten nieuwe werkwijzen te ontwikkelen, gericht op co-creatie op lokaal niveau. Deze open oproep biedt de mogelijkheid voor gemeenten om met inzet van ontwerpkracht lokale partners te activeren en samen met het lokale netwerk, vanuit een integrale ontwerpbenadering, aan de slag te gaan met actuele sociaal-ruimtelijke opgaven in de eigen gemeente. Deadline: 10 maart 2020.

Call | Ondersteuning bij doorontwikkeling

Art-up Incubator: innovatie en cultuur

Werkt jouw organisatie aan innovatieve oplossingen voor de cultuursector? En ben je toe aan een volgende groei- of ontwikkelstap? Meld je dan nu aan voor de Art-up Incubator! In dit zes maanden durende traject helpt Art-up je bij de (door)ontwikkeling van je businessmodel, strategie, team en een duurzaam financieringsplan. Het traject sluit af met een demo-day, waar je je project pitcht voor een netwerk van maatschappelijke investeerders, fondsen en culturele instellingen. Deadline: 1 december 2019.

Tijdelijke regeling | Ontsluiten bestaand digitaal erfgoed

Stimuleringsfonds: Digital Heritage X Public

Ontwerpers, makers en erfgoedinstellingen kunnen gezamenlijk projecten indienen die digitaal erfgoed door middel van nieuwe toepassingen bij een (breed) publiek onder de aandacht brengen. De tijdelijke regeling is gericht op het ontsluiten van bestaand digitaal erfgoed. Makers, ontwerpers en studio's die voor een periode van maximaal 15 maanden een intensieve samenwerking aangaan met een erfgoedinstelling zoals een museum, archief of beeldbank kunnen een aanvraag indienen. Sluitingsdata: 5 september 2019 en 16 januari 2020.

Call | New dialogues and different perspectives

Design4Health: Designing Future Health

Design4Health invites papers from researchers and practitioners across the areas of design, creative practice and health in order to develop new dialogues and offer different perspectives. Given that the Design4Health focus is very much on designing with people instead of for, submissions from individuals using services and products are encouraged, and the sharing of real-life experiences. Paper abstract deadline: Sunday 5th January 2020, 23:59 CET. Full paper deadline: Sunday March 29th 2020, 23.59.