Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Het TKI CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. TKI CLICKNL kan bij RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 25% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

regeling | Kennis Innovatie Mapping

NWO: KIEM

Het programma Creatieve industrie - KIEM financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve industrie. Ervaren onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor dit instrument. Lectoren kunnen als mede-aanvrager optreden. Volgende sluitingsdatum: 30 november.

regeling | Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

RvO: MIT-regeling

Ook in 2017 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De MIT werkt met verschillende sluitingsdata voor verschillende onderdelen. Deze call voor 2017 is reeds gesloten.

regeling | Impuls voor praktijkgericht onderzoek Creatieve Industrie

SIA: KIEM

Met KIEM Creatieve Industrie kunnen kleine, doelgerichte projecten subsidie krijgen, waardoor de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek in deze sector versneld kan worden. Voor de aanvragen is vereist dat de kennisvraag van mkb-ondernemingen en publieke instellingen wordt vertaald in een voorstel waarin onderzoekers van hogescholen in een netwerk van mkb-bedrijven en/of publieke instellingen werken aan kenniscirculatie en kennisontwikkeling. Deze regeling is voor 2017 reeds gesloten.

Regeling | ondersteunt kennisnetwerken

SIA: RAAK

Hogescholen, ondernemers en publieke professionals kunnen elkaar versterken door samen te werken aan innovatievragen. Kennis- en innovatienetwerken spelen hierbij een grote rol. Netwerken van mkb’ers, professionals, lectoren, studenten, hogescholen, kennisinstellingen en ook internationale partners. De innovatievragen uit het regionale werkveld vormen altijd de aanleiding van een RAAK-project. Deze regeling is voor 2017 reeds gesloten.

Call | Proeftuinen voor vernieuwing

Stimuleringsfonds: Open Oproep Stadslabs

Voor de vierde en tevens laatste keer roept het Stimuleringsfonds lokale overheden en andere stadmakers op om gezamenlijk voorstellen in te dienen voor het ontwikkelen en verder professionaliseren van bestaande stadslab initiatieven, en het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen waarin op lokaal niveau met participatieprocessen wordt geëxperimenteerd. Sluit 17 januari 2018. Kijk hier voor meer informatie.