Voor onderzoekers & ondernemers

Perspectieven voor Energietransitie en Ecologie in de Noordzee

Dit thematische programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is gericht op het ontwikkelen van kennis over opschaling van wind op zee als basis voor de ontwikkeling van het nemen van besluiten over toekomstige ontwikkelgebieden in de Noordzee.

CALL FOR PROPOSALS
Deze call for proposals roept kennisinstellingen en maatschappelijke partijen op tot het gezamenlijk ontwikkelen van wetenschappelijke en praktijkgeoriƫnteerde onderzoeksvoorstellen gericht op het thema Wind op Zee. Gezien de beoogde opschaling van wind op zee in de nabije toekomst en na 2030 moeten projecten bijdragen aan kennis op basis waarvan beleidskeuzes en handelingsperspectieven opgesteld kunnen worden. Dit gaat om onderzoek naar de cumulatieve milieu-impact van opschaling van wind op zee, risico-adaptatie waar gevolgen van opschaling onduidelijk zijn, en conflictresolutie met andere gebruiksfuncties van de Noordzee dan windenergie. Deze call roept op om ketenbreed kennis te ontwikkelen over bovenstaande onderwerpen, met als doel het bieden van een (afwegings)kader voor adaptatie/mitigatie, risico-afweging, en conflictresolutie. Daarnaast vraagt de call om onderzoek gericht op het maken van keuzes tussen niet te verzoenen belangen binnen de internationale, Europese en nationale juridische en beleidskaders.

De deadline voor het indienen van initiatieven is 13 oktober 2022.

Wil je meer weten over deze subsidieregeling? Klik dan hier.

Tags: