CLICKNL - Voor creatieve ondernemers en ondernemende onderzoekers

De creatieve industrie is een aanjager van innovatie. Ze levert mensgerichte oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Om die impact te kunnen blijven leveren, wil CLICKNL, TKI van de topsector Creatieve Industrie, de kennisbasis van de creatieve professional vergroten. Daarmee versterken we de sector, en het innovatievermogen van Nederland.

Samen met experts uit de creatieve industrie en kennisinstellingen stelt CLICKNL daarom de Kennis- en Innovatieagenda voor de creatieve industrie op. Daarin staat welke kennis er nodig is om de creatieve professional te wapenen voor de toekomst, en aan welke vraagstukken de creatieve industrie kan en moet bijdragen.

Aan de hand hiervan stellen verschillende partijen middelen beschikbaar voor onderzoek en innovatie. Ook heeft CLICKNL zelf de beschikking over de PPS-regeling, waarmee onder andere fieldlabs worden ondersteund, voor kortlopend industrieel onderzoek.

Samen met onderzoeksfinancier NWO en met ondersteuning van de ministeries van OCW en EZK bouwt CLICKNL aan inspiratieprojecten. Die illustreren waarom R&D in de creatieve industrie belangrijk is voor de economie en de samenleving. En samen met andere topsectoren, zoals energie en gezondheid, bouwt CLICKNL aan grote programma’s. Zo richt CLICKNL zich op fundamenteel én praktijkgericht onderzoek, en toepassingen.

Om alle kennis, ervaring en inspiratie te delen, organiseert CLICKNL evenementen zoals het Design Research & Innovation Festival DRIVE en, samen met organisaties in de sector, kleinere evenementen.

Wil je een overzicht van alle activiteiten en resultaten? Bekijk de jaarrapportages.

Bart squared
directeur

Bart Ahsmann

Bart Ahsmann is directeur van CLICKNL. Opgeleid als industrieel ontwerper aan de TU Delft, is alles voor hem een ontwerpprobleem. Bart’s expertise zit in het op gang brengen van onderzoek en innovatie in samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Hij heeft ervaring als ontwerper, innovatie in het mkb en onderzoek in de breedte van de creatieve industrie.

Marjolein squared 2
Projectleider Community

Marjolein van Vucht

Na een aantal jaar communicatie in de (duurzame) voedselwereld en voor onder andere CLICKNL en CIRCO te hebben gewerkt, heeft Marjolein nu de stap gemaakt naar het verbinden van de creatieve industrie aan maatschappelijke uitdagingen, zowel bij CLICKNL als bij het project IDOLS*. Ze heeft een voorliefde voor het innovatieve en ontwerpende van de sector, en gelooft dat goed ontwerp de maatschappij veel kan brengen.

Marcel squared
secretaris

Marcel Mokveld

Marcel heeft een uitgebreide achtergrond in de mediasector van de creatieve industrie. Na afronding van zijn studies Technische Bestuurskunde en Beleid, Communicatie en Organisatie werkte hij bij verschillende organisaties in de creatieve sector zoals SKO, NPO, NLPO en gemeente Hilversum. Binnen CLICKNL verzorgt hij de coördinatie van de verschillende subsidie-instrumenten voor de topsector creatieve industrie.

Linda025©chrisvanhouts squared
programmamanager Kennis & Innovatie

Linda Rindertsma

Linda is van huis uit industrieel ontwerper en na een duik in het bedrijfsleven nu Programmamanager Kennis & Innovatie bij CLICKNL. Zij zet zich ervoor in om de doelen uit de KIA te concretiseren in projecten en programma's. Haar focus ligt dit jaar op het realiseren van een aantal mooie flagship-projecten en matchmaking events en het opzetten en ondersteunen van de Programmaraad.

Inge squared
officemanager

Inge Toonders

Van Franse les geven aan middelbare scholieren, naar een maakbedrijf dat UV-watersterilisatoren ontwikkelt en produceert, een baan als content manager van een reisgids en door naar een innovatie-adviesbureau. Om uiteindelijk als officemanager van de Creatieve Industrie te ondervinden wat de invloed van deze topsector is op ons dagelijks leven en onze economie. Verrassend en uitdagend!

Johanneke
Projectmanager Innovatie

Johanneke Minnema

Johanneke gelooft in de kracht van creativiteit om complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Als projectleider maakt zij daarom graag gebruik van de kennis en ervaring van creatieven. Voor CLICKNL draagt Johanneke bij aan innovatie door relevante calls en regelingen onder de aandacht te brengen. Daarnaast neemt ze deel aan het programmateam van GoCI.

Lars Brouwer
PPS-programmatoeslag adviseur & coördinator

Lars Brouwer

Lars Brouwer is opgeleid als muziektechnoloog en heeft gewerkt aan de uitvoerende, beleidsmatige en strategische kant van projecten en organisaties in de culturele sector, creatieve industrie en onderwijssector. Als adviseur en interimmanager helpt hij organisaties inzicht te krijgen in het structureren van (bedrijfs)processen. Eerder werkte Lars onder andere voor Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond en FIBER.

Dorien profielfoto tijdelijk
Projectmedewerker intelligence en monitoring

Dorien van Alphen

Als Industrieel Ontwerper kent Dorien de waarde die de creatieve industrie kan bieden bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Na een aantal jaar in de productontwikkeling te hebben gewerkt, zet Dorien zich nu bij CLICKNL in voor de KEM-website en de calls & regelingen.

Dominique Versteegen
Marketing & Communicatie manager

Dominique Versteegen

Van project manager, tot content marketeer, tot marketing & communicatie manager: Dominique heeft diverse functies binnen marketing & communicatie bekleed. De laatste jaren werkte zij in de dynamische festivalindustrie. Binnen CLICKNL ontfermt zij zich over zowel strategische MarCom stukken als alledaagse MarCom bezigheden.

Simone van Bennekom
Hoofd programma CreativeNL

Simone van Bennekom

Simone van Bennekom is opgeleid als bedrijfseconoom met als specialisatie de cultureel creatieve industrie (CCI). Ze doet onderzoek en publiceert over groeistrategieën i.s.m. de Erasmus Universiteit Rotterdam, en is afgestudeerd aan de Academie van Theater en Dans (toneelschool). Als hoofd programma van CreativeNL richt ze zich op internationale marktverruiming van de Creatieve Industrie.

Martijn Arnoldus
Kwartiermaker Key Enabling Methodologies

Martijn Arnoldus

Martijn werkt al meer dan twintig jaar aan versterking van de creatieve industrie. Als strateeg bouwt hij aan diverse programma’s, subsidieregelingen en stimuleringsinstrumenten, vaak met speciale aandacht voor financieringsvraagstukken. Bij CLICKNL houdt Martijn zich als kwartiermaker bezig met de KEM-agenda en werkt hij aan een breed gedragen programma rond experimenteeromgevingen.

Jaarrapportages

Bekijk ze hier

  • Bestuur

  • Onze partners

  • iStock-515072430

    Contact & Pers