CLICKNL staat voor de meerwaarde van samenwerken. We faciliteren samenwerking tussen ondernemende onderzoekers en creatieve professionals. Samen ontwikkelen zij kennis en innovaties voor een sterke economie en een duurzame samenleving.

Om de samenwerkingen een springplank te geven, ontwikkelde CLICKNL samen met experts uit de creatieve industrie en de onderzoekswereld de Kennis- en Innovatieagenda voor de creatieve industrie. Hierin staat de samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid centraal, evenals de verbindingen tussen vraagstukken, toepassingsdomeinen en de innovatiekracht van de creatieve industrie.

directeur

Bart Ahsmann

Bart Ahsmann is directeur van CLICKNL en daarnaast president van de BEDA. Hij werkte jarenlang als ontwerper, en hield zich daarna bij de TU Delft bezig met het vormgeven van valorisatie in het designveld. Bart is een van de architecten van het grote Nederlandse onderzoeksprogramma naar Product Service Systems CRISP en de drijvende kracht achter het CLICKNL-programma CIRCO en het fieldlab UPPS.

communicatiemanager

Marjolein van Vucht

Na een aantal jaar in de (duurzame) voedselwereld te hebben gewerkt, is Marjolein nu neergestreken als communicatiemanager bij de topsector Creatieve Industrie, CLICKNL en CIRCO. Met een achtergrond als ecoloog heeft ze een voorliefde voor het duurzame en innovatieve van de sector. Bij CLICKNL probeert ze de innovatiekracht van de samenwerking tussen de creatieve industrie en onderzoek te laten zien.

secretaris

Marcel Mokveld

Marcel heeft een uitgebreide achtergrond in de mediasector van de creatieve industrie. Na afronding van zijn studies Technische Bestuurskunde en Beleid, Communicatie en Organisatie werkte hij bij verschillende organisaties in de creatieve sector zoals SKO, NPO, NLPO en gemeente Hilversum. Binnen CLICKNL verzorgt hij de co├Ârdinatie van de verschillende subsidie-instrumenten voor de topsector creatieve industrie.

programmamanager Kennis & Innovatie

Rolf Bossert

Creativiteit en innovatie spelen een belangrijke rol in het werk van Rolf. Hij is opgeleid tot ingenieur Industrieel Ontwerper (TU Delft, 1989) en werkzaam in de gebieden innovatiestimulering en kennismanagement. Zijn interesse ligt bij de processen en complexiteit waar mens, creativiteit & innovatie samenkomen. Rolf is vanuit NWO ingezet bij CLICKNL als programmamanager Kennis en Innovatie.

projectmanager kennis & innovatie

Linda Rindertsma

Linda is van huis uit industrieel ontwerper en na een duik in het bedrijfsleven nu Projectmanager Kennis & Innovatie bij CLICKNL. Zij zet zich samen met de Programmamanager in om de doelen uit de KIA te concretiseren in projecten en programma's. Haar focus ligt dit jaar op het realiseren van een aantal mooie flagship-projecten en matchmaking events en het opzetten en ondersteunen van de Programmaraad.

officemanager

Inge Toonders

Van Franse les geven aan middelbare scholieren, naar een maakbedrijf dat UV-watersterilisatoren ontwikkelt en produceert, een baan als content manager van een reisgids en door naar een innovatie-adviesbureau. Om uiteindelijk als officemanager van de Creatieve Industrie te ondervinden wat de invloed van deze topsector is op ons dagelijks leven en onze economie. Verrassend en uitdagend!

webredacteur

Lisa Rosing

Lisa werkte een aantal jaar als redacteur en journalist voor uitgeverijen. Daarna maakte ze de overstap naar de communicatie en werkte ze twee jaar lang in de onderwijswereld. Vervolgens heeft ze de stoute schoenen aangetrokken en is ze voor zichzelf begonnen. Nu werkt ze onder meer als webredacteur voor CLICKNL, waarvoor ze zich maar al te graag inzet vanwege de focus op innovatie en duurzaamheid.

  • Bestuur

  • iStock-515072430

    Contact & Pers

  • Programmaraad

    Programmaraad CLICKNL geïnstalleerd