• Hieronder vind je een overzicht van de regelingen en calls die momenteel relevant zijn voor creatieve professionals en ondernemende onderzoekers. Ook vind je hier kansen voor samenwerking en antwoorden op jouw innovatievragen.

Support

Ondersteuning

Regelingen | samenwerking | kennisvragen

iStock-876652420

Innovatiemakelaars

Voor ondernemers | Doorlopend

Een innovatiemakelaar kan meedenken met mkb’ers die willen innoveren binnen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Zij kunnen meedenken over bijvoorbeeld het proces, de inhoud, het netwerk en de financiering van projecten. Zij doen dit door innovatiesessies te organiseren, door 1 op 1 begeleiding of door je te begeleiden in een validatietraject.

GoCI foto leeg
Verbinding tussen ondernemers en onderzoekers

GoCI

Voor ondernemers & onderzoekers | Doorlopend

GoCI versnelt innovatie in de creatieve industrie. Wil je als creatieve professional meer weten over kennisgedreven onderzoek en ontwikkeling, onderzoek laten doen naar mogelijkheden om te innoveren, worstel je met een innovatiebehoefte of ben je op zoek naar samenwerkingspartners? Of ben je als onderzoeker op zoek naar mkb-ers in de creatieve industrie om samen onderzoek te doen? GoCI kan helpen.

GIF SO:AP groot
Samenwerking | kennisvragen | systematische oplossingen

SO:AP

Voor ondernemers | Doorlopend

Ben jij een onderzoekende ondernemer in de creatieve industrie? Heb je een goed idee, maar zoek je partners, kennis of systematische oplossingen? Wil jij een project starten op een grote, maatschappelijke uitdaging maar loop je tegen barrières op? CLICKNL biedt ondernemers in de creatieve industrie het podium!

iStock-624854602
Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Voor onderzoekers & ondernemers | Doorlopend

CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. CLICKNL kan bij RVO zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

Regelingen

Er zijn diverse subsidies beschikbaar voor (product)innovaties en onderzoeken in de creatieve sector. Hierbij een overzicht van subsidies die ofwel doorlopend zijn ofwel (jaarlijks) terugkeren. Dit noemen we 'regelingen'.

Teamwork
Regeling | Versnelt innovatie in de creatieve industrie

KIEM GoCI

Voor ondernemers

KIEM GoCI stimuleert ontwerpers, makers en andere creatieve professionals om samen te werken met onderzoekers. De regeling heeft als doel innovaties versterken en versnellen, en bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Creatief werken web banner
Regeling | Onderdeel van het RAAK-programma

RAAK-PRO

Voor hogescholen

Met RAAK-PRO wil Regieorgaan SIA de kwaliteit (methodologisch en inhoudelijk) van het praktijkgericht onderzoek bevorderen en de onderzoekscapaciteit van de betrokken lectoraten versterken.

Filmen
Regeling | Voor filmproducenten

Onderzoek & experiment

Voor ondernemers

Het creëren van een Nederlandse korte of lange film die binnen de verschillende genres onderzoekend en/of grensverleggend is, of een experimentele of kunstzinnige film.

film
Regeling | Voor innovatieve digitale oplossingen

Creative Innovation Lab

Voor ondernemers

Het Creative Innovation Lab ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve digitale oplossingen (bijv. tools, modellen en methoden) die toegepast kunnen worden in zowel de audiovisuele sector als de creatieve en/of culturele sector.

MIT Webproof
Regeling | Innovatiestimulering binnen vier missiethema’s

MIT-REGELING 2022

Voor ondernemers

Vele maatschappelijke uitdagingen vragen om nieuwe transities. En jij, als creatieve professional, kan daar aan bijdragen! Je kunt hiervoor gebruikmaken van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) regeling. Deze regeling stimuleert het midden- en kleinbedrijf om te innoveren binnen vier missiethema's.

Plant
Regeling | Een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren

Circulaire ketenprojecten

Voor ondernemers

Wil je samen met andere ondernemers een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren? En wil je daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? Deze subsidie kan je daarbij ondersteunen.

Virtual Reality
Regeling | Een extra impuls aan immersieve werken

Immerse\Interact XL

Voor ondernemers

Deze regeling is voor (aanvullende) realiseringsbijdragen aan vernieuwende mediaproducties van zowel individuele makers als producenten die de toekomst van digital storytelling verkennen in een veranderend medialandschap.

iStock-614879610 abstract digitaal data cyber
Regeling | Internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde

SIDN Fonds: Regeling Pioniers

Voor ondernemers | Doorlopend

Heb je een veelbelovend idee voor een internetproject met maatschappelijke meerwaarde? Een project dat bijdraagt aan een sterk internet met sterke gebruikers? En ben je op zoek naar financiering om je idee uit te werken naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp? Je kunt hiervoor doorlopend een aanvraag indienen bij SIDN Fonds (aanvragen tot 10.000 euro), via de Pioniersregeling.

RAAK-publiek
Regeling | Voor netwerken van hogescholen, kennisinstellingen en het beroepenveld

RAAK-publiek

Voor onderzoekers

Deze regeling bevordert de samenwerking tussen hogescholen en het beroepenveld van hbo-professionals die werkzaam zijn in de publieke sector.

Art
Regeling | Voer een haalbaarheidsstudie uit

TAKE-OFF HBO

Voor onderzoekers

Je hebt een idee voor een innovatie gebaseerd op onderzoeksresultaten, die een mogelijke oplossing is voor een maatschappelijk probleem. Maar is het ook haalbaar in de praktijk? Kun je er echt impact mee maken?

Stad
REGELING | Voor hogescholen en universiteiten

CITY DEAL KENNIS MAKEN

Voor hogescholen en universiteiten

Het hoofddoel van de City Deal Kennis Maken (CDKM) is om door een betere samenwerking tussen stadsbestuur en kennisinstellingen het oplossen van maatschappelijke opgaven in de steden te versnellen. Dit door onderzoekers, docenten en studenten hier grootschalig bij te betrekken.

Design
Regeling | Voor professionele ontwerpers, architecten, makers en ontwerpbureaus

Experiment

Voor ondernemers

Voor kleinschalige, experimentgedreven projecten op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur en cross-overs daartussen.

iStock onderzoek ontwerp research design samenwerken 3d printer
Fiscale regeling | research & development

WBSO

Voor ondernemers | Doorlopend

Ben je een ondernemer in de creatieve industrie die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wil je je kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Je bedrijf draagt dan minder loonheffingen af.

iStock-1203192990
Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement

Topicality Grant Netspar

Voor onderzoekers & specialisten | Doorlopend

Topicality projecten hebben tot doel oplossingen te formuleren voor actuele, afgebakende vraagstukken binnen de Netspar (Network for Pensions, Aging and Retirement) onderzoeksagenda. En zijn erop gericht samenwerking te stimuleren tussen wetenschappers en specialisten uit de praktijk. Deze regeling is doorlopend. Netspar streeft ernaar jaarlijks ongeveer 7 projecten toe te kennen.

iStock 3D printen
Regeling | RVO

Innovatiekrediet

Voor ondernemers | Doorlopend

Ben je bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? Dan kun je profiteren van het Innovatiekrediet van RVO. Het Innovatiekrediet is voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.

Calls

Er zijn diverse subsidies beschikbaar voor (product)innovaties en onderzoeken in de creatieve sector. Hieronder een overzicht van subsidies die een specifiek onderwerp aangaan en waar deadlines aan gebonden zijn. Dit noemen we 'calls'. Deze zijn eenmalig.

NWA Klimaatadaptatie & gezondheid

TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling

Voor ondernemers | Deadline: 17 mei 2022

Onderzoekt of ontwikkelt jouw bedrijf mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten? Werk je daarbij samen met andere bedrijven of onderzoekers? Dan kun je mogelijk subsidie krijgen uit de regeling TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (O&O).

Monumentaal pand webproof

Het isoleren van monumentale gebouwen

Voor ondernemers | Deadline: 24 mei 2022

Heb jij verstand van of affiniteit met het verduurzamen van (monumentale) gebouwen? De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) daagt je uit om oplossingen te ontwikkelen voor de isolatie van monumentale gebouwen in Nederland.

Cultuur

CULTURAL HERITAGE, SOCIETY & ETHICS

Voor onderzoekers | Deadline: 23 mei 2022

Het doel van deze subsidieregeling is om een effectieve, multinationale wetenschappelijke samenwerking mogelijk te maken voor gemeenschappelijke, transnationale onderzoeksprojecten op basis van complementariteit.

SIA SPRONG

SPRONG 2022

Voor onderzoekers | Deadline: 31 mei 2022

SPRONG stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Een SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking tussen (minimaal) 2 hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen en overheden. Krachtige SPRONG-groepen hebben een brede doorwerking naar de kwaliteit van het onderzoek van de betrokken hogescholen.

Oog kleur

LEREN VAN IMPLEMENTEREN

Voor onderzoekers en ondernemers | Deadline: 02 juni 2022

Wil jij de zorgverlening aan mensen met een beperking binnen jouw organisatie verbeteren en meer gebruik maken van evidence-based interventies? En wil je daarmee een bijdrage leveren aan kennis over implementatie van die interventies?

RegieorgaanSIA

Voedsel en Groen - thematische vraagstukken

Voor onderzoekers | Deadline: 14 juni 2022

Het groene domein kent tal van maatschappelijke relevante en urgente vraagstukken. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor klimaatrobuuste landbouw? Hoe verbeteren we natuurinclusief gedrag van burgers? Met de regeling Thematische vraagstukken roept Regieorgaan SIA hogescholen op onderzoek te doen binnen een aantal vastgestelde thema’s in het groene domein.

discussie

RUIMTE VOOR ONTWERPKRITIEK, REFLECTIE EN DEBAT

Voor ondernemers | Deadline: 15 juni 2022

Voor activiteiten van beschouwers, makers en platforms die bijdragen aan het versterken van reflectie en debat binnen de hedendaagse ontwerppraktijk.

Stereo

MUSIC WORX

Voor ondernemers | Deadline: 20 juni 2022

Music WorX helpt start-ups die werkzaam zijn in de muzieksector. De organisatie biedt een programma waarin de focus ligt op assistentie/coaching en netwerken

brein

JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK

Voor ondernemers en onderzoekers | Deadline: 23 juni 2022

Passende zorg sluit aan bij de behoeften en omstandigheden van de individuele burger en komt tot stand samen met de burger en betrokken professionals. Passende zorg is effectief, voegt waarde toe en draagt bij aan de kwaliteit van leven. Zo wordt het zorg die op de juiste plek geleverd wordt.

Wereld

INTERREG NOORD-WEST EUROPA

Voor onderzoekers en ondernemers | Deadline: 15 juni 2022

Met Interreg Noord-West Europa 2021-2027 wil de Europese Unie (EU) een groene, slimme en rechtvaardige transitie voor alle NWE-gebieden met als doel een evenwichtige ontwikkeling ondersteunen en alle regio's veerkrachtiger maken.

Screenshot 2022-02-21 at 11-28-25 D Stimuleringsfonds

Regeling Vormgeving

Voor ondernemers | Deadline: 16 augustus 2022

Deze regeling van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied vormgeving. Denk aan artistiek onderzoek, productontwikkeling en reflectie en debat.

iStock Virtual Reality vr stad

Regeling Digitale cultuur

Voor ondernemers | Deadline: 17 augustus 2022

Met de Regeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied digitale cultuur. De regeling sluit aan bij de doelstellingen van het fonds om de ontwikkeling van artistieke kwaliteit te bevorderen, experiment en onderzoek te stimuleren en reflectie en debat te ondersteunen.

Samenwerken

PLATFORMS VOOR ONTWERPEND LEREN

Voor ondernemers | Deadline: 01 september 2022

Voor werkplaatsen, labs en andere alternatieve, informele platforms die praktische skills en ontwerpstrategieën bij jong talent stimuleren en hen in contact brengen met professionals uit het ontwerpveld.

plant-leaf-flower-food-salad-green-476769-pxhere..2e16d0ba.beef-1600x589-b240-c80 bzC5ABW

KIEM-groen pilotregeling practoraten

Voor onderzoekers | Deadline: 13 september 2022

Voor 1-jarig onderzoek van mbo-instellingen in samenwerking met een lectoraat van een hogeschool en 2 praktijkpartners, waarvan ten minste 1 uit het mkb. Lectoraten zijn expertiseplatforms met een onderzoekscomponent, georganiseerd als onderdeel van een mbo-instelling. De KIEM-groen pilotregeling practoraten is gericht op het opzetten en stimuleren van (nieuwe) samenwerkingsverbanden tussen practoraten, lectoraten, kennisinstellingen en mkb-partners.

natuur omgeving

KIC - Microbioom

Voor onderzoekers | Deadline: 20 september 2022

De KIC-call ‘Microbioom: gezond van bodem naar dier & mens en terug’ richt zich op de vraag hoe dit microbioom functioneert, om zo succesvolle toepassingen mogelijk te maken. Daarbij spelen ook vraagstukken op het gebied van milieu, wet- en regelgeving en maatschappelijke acceptatie een rol.

Regeling Architectuur Stimuleringsfonds

Regeling Architectuur

Voor ondernemers | Deadline: 18 augustus 2022

Met de Regeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied architectuur. Denk aan ontwerpend onderzoek, reflectie en debat en ontwerpkracht in grote maatschappelijke opgaven.

sacredhill.jpg(mediaclass-page-img.179ac2f75e0bd0b13fa71d20402a27610d7b5442)

Immerse\Interact

Voor ondernemers | Deadline: 30 augustus 2022

Vanuit de cross-over tussen film, vormgeving en digitale cultuur is een nieuw terrein ontstaan waarbinnen digitale pioniers, interactive ontwerpers en grafisch ontwerpers samen met regisseurs, scenarioschrijvers en producenten werken aan vernieuwende mediaproducties.

iStock concert mensen publiek menigte telefoon muziek music

Regeling Upstream: Music x Design

Voor ondernemers | Deadline: 1 september 2022

De Regeling is bedoeld voor projecten waarin artiesten samen met ontwerpers en makers werken aan nieuwe toepassingen van ontwerp, beeldcultuur en technologie binnen de popmuziek.

rocket-launch-67643 1.8c4b745b.beef-1600x589-b240-c80.format-jpeg.jpegquality-90

Take-off hbo | Indieningsronde september

Voor onderzoekers | Deadline: 20 september 2022

Heb je als student, docent of onderzoeker op een hogeschool een creatief idee, gebaseerd op onderzoeksresultaten, dat een mogelijke oplossing is voor een maatschappelijk probleem? Take-off hbo biedt je de financiële ruimte om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Zo breng je de technische en economische kansen en risico’s van je idee in kaart.

Screenshot 2022-01-25 at 12-39-56 Internationalization of the Design Sector Grant Scheme Stimuleringsfonds

Regeling Internationalisering ontwerpsector

Voor ondernemers | Deadline: 22 september 2022

Deze regeling staat open voor projecten van professionele makers, beschouwers, ontwerpbureaus, culturele instellingen of organisaties, die in samenwerking met één of meerdere internationale partners tot stand komen. De regeling is voor projecten gericht op onderzoek en samenwerking in internationale context. Vanuit de context van de Nederlandse creatieve industrie moeten de projecten bijdragen aan het versterken van internationale uitwisseling en duurzame internationale samenwerking.

Gebruikersexperts als startmotor; co-creatie vanaf de start

GEBRUIKERSEXPERTS ALS STARTMOTOR; CO-CREATIE VANAF DE START

Voor ondernemers | Deadline: 03 oktober 2022

Het Agis Innovatiefonds verwelkomt initiatieven die starten met de behoeften en ideeën van de eindgebruikers, de mensen voor wie het initiatief bedoeld is.

Web Ondermijnende criminaliteit

KIC - Ondermijnende criminaliteit

Voor onderzoekers | Deadline: 06 oktober 2022

Deze call heeft als doel om kennis te ontwikkelen over de grondslagen, drijfveren, mechanismen en structuren van ondermijnende criminele fenomenen, systemen, netwerken en modus operandi. Door een integrale aanpak vanuit de technische, sociale en geesteswetenschappelijke disciplines door de hele kennisketen heen wordt ondermijnende criminaliteit teruggedrongen en de weerbaarheid van burgers, het bedrijfsleven en het openbaar bestuur vergroot.

Screenshot 2022-02-21 at 11-28-25 D Stimuleringsfonds

Regeling Vormgeving

Voor ondernemers | Deadline: 11 oktober 2022

Deze regeling van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied vormgeving. Denk aan artistiek onderzoek, productontwikkeling en reflectie en debat.

DO MORE

KIC - Onderzoek naar complexe samenwerking om missiegedreven innovatie te versnellen

Voor onderzoekers | Deadline: 21 juni 2022

Klimaatverandering, cybersecurity, vergrijzing: het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid (MTIB) van de Nederlandse overheid agendeert grote uitdagingen die zowel om technologische als sociale innovatie vragen, met maatschappelijk verdienvermogen als uitgangspunt.

iStock Virtual Reality vr stad

Regeling Digitale Cultuur

Voor ondernemers | Deadline: 12 oktober 2022

Met de Regeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied digitale cultuur. De regeling sluit aan bij de doelstellingen van het fonds om de ontwikkeling van artistieke kwaliteit te bevorderen, experiment en onderzoek te stimuleren en reflectie en debat te ondersteunen.

Screenshot 2022-02-01 at 15-41-31 Regeling Festivals en publiekspresentaties Stimuleringsfonds

Regeling Festivals en publiekspresentaties

Voor ondernemers | Deadline: 12 oktober 2022

Met de Regeling Festivals en publiekspresentaties ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals en uitzonderlijke presentaties die bijdragen aan een groter publieksbereik en de interesse voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur vergroten en verdiepen.

Regeling Architectuur Stimuleringsfonds

Regeling Architectuur

Voor ondernemers | Deadline: 13 oktober 2022

Met de Regeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied architectuur. Denk aan ontwerpend onderzoek, reflectie en debat en ontwerpkracht in grote maatschappelijke opgaven.

Screenshot 2021-11-10 at 10-13-10 Cultuureducatie mbo - Fonds voor Cultuurparticipatie

Subsidie cultuureducatie mbo

Voor ondernemers | Deadline: 2 februari 2024

Wil je als mbo- en culturele instelling samen de culturele ontwikkeling van studenten bevorderen? Dan past deze regeling misschien bij jou. In een eerste samenwerking en kennismaking ontwikkel je hedendaags cultureel aanbod, dat aansluit bij de behoefte en leefwereld van mbo-studenten. Dit doe je in co-creatie voor en met studenten. De regeling sluit 2 februari 2024, en aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is.

Meer regelingen & Calls

Dit is slechts een selectie van alle beschikbare regelingen & calls. Neem ook eens een kijkje bij Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, SIDN fonds, RVO, NWO, NPO Fonds en Regieorgaan SIA.

Ben je op zoek naar internationale samenwerking? Neem dan hier een kijkje.