Nationale Wetenschapsagenda

NWA - Jeugd en digitalisering

Dit programma wil bijdragen aan een beter en meer integraal begrip van de impact van digitalisering op het welbevinden, het welzijn, de identiteit en relaties, en de kansen(on)gelijkheid van kinderen en jongeren.

Jeugdigen (in dit programma 0-18 jaar) leren en ontwikkelen zich in verschillende contexten, relaties en netwerken. In dit programma wordt de impact van digitalisering bezien vanuit verschillende leefgebieden en vanuit de complexe wisselwerking tussen de diverse sociale contexten waarin jeugdigen opgroeien. Denk bijvoorbeeld aan school, thuis, de buurt en digitale omgevingen en gemeenschappen.

Er staan in het programma twee vraagstukken centraal:

  • De impact van digitalisering op de identiteit en relaties van jeugdigen. Denk hierbij aan de impact op verschillende en mogelijk veranderende relaties die jeugdigen in verschillende offline en digitale leefgebieden hebben met andere jeugdigen en volwassenen die een rol spelen bij het opgroeien of opvoeden van jeugdigen, en de wijze waarop dit de identiteit van jeugdigen beïnvloedt.
  • De impact van digitalisering op (mogelijk nieuwe vormen van) kansen(on)gelijkheid of sociale scheidslijnen voor jeugdigen.

Budget en doorlooptijd
Voor dit programma is €2.575.040 euro beschikbaar voor een project met een maximale looptijd van 60 maanden.

Deadline
Dien je aanvraag in voor 14 december 2021.

Kijk voor meer informatie op de website van NWO

Tags: