Toekenningen call Serious games

Maandag 21 januari reikte staatssecretaris Mona Keijzer negen certificaten uit aan ondernemers die een project hadden ingediend voor de call ‘Serious games: beter functioneren door betere keuzes’. Met het certificaat krijgen de ondernemers budget om de haalbaarheid van hun idee te gaan onderzoeken.

De te ontwikkelen serious games moeten mensen helpen beslissen bij lichamelijke, geestelijke en/of sociale keuzes. Het gaat om hulpmiddelen die patiënten in het dagelijks leven thuis, in de buurt, op school, op het werk of tijdens hobby’s kunnen gebruiken. Mensen met een of meerdere ziekten of aandoeningen staan - bewust en onbewust - de hele dag voor keuzes die ze moeten maken door hun toestand. Per dag en per situatie verschillen deze keuzes, afhankelijk van persoonlijke- en omgevingsfactoren. De beslissingen nemen zij vaak zelf of met hulp van hun (mantel)zorgers of zorgverleners.

De volgende projecten zijn geselecteerd:

Check, Challenge, Change!
Check, Challenge, Change! is een spel dat spelers, op een dagelijks basis, uitdaagt en helpt te werken aan hun leefstijl. Het is bedoeld voor de cardiometabole (CMB) risicogroep: mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes 2 en nierziekten.
Aanvrager: &ranj

Energize!: vermoeidheid de baas
Vermoeidheid is één van de meest invaliderende klachten bij chronisch zieken. Door dit gebrek aan energie laten veel chronisch zieken voor hen belangrijke activiteiten zoals (deeltijd) werk, sporten, bezoek van familie en vrienden of dagelijkse taken maar helemaal vallen. Over het algemeen kan (extreme) vermoeidheid niet worden weggenomen, maar kan de situatie wel sterk verbeteren door activiteiten beter af te stemmen op het energieniveau, en door activiteiten te initiëren die leiden tot minder vermoeidheid, zoals gezonder eten en meer bewegen. Via Energize! krijgt de speler weer de regie over zijn eigen leven in plaats van dat de vermoeidheid deze regie overneemt.
Aanvrager: Healthcoin

Daadkracht! Een interventie voor jongeren met overgewicht
95 procent van de kinderen met overgewicht heeft een leefstijlprobleem. De aanpak daarvan hoort niet in het ziekenhuis, maar in de wijk. Dichtbij het gezin, met een goede samenwerking en afstemming tussen lokale professionals. De zogenoemde ketenaanpak. Vanuit deze visie hebben GGD Hart voor Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch (JOGGgemeente) en het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een pilot uitgevoerd in ’s-Hertogenbosch-Noord: Proeftuin Overgewicht Den Bosch. Dit succesvolle project is uitgebouwd tot een ‘Proeftuin ketenaanpak overgewicht bij kinderen’. ’s-Hertogenbosch krijgt hiermee de functie van leverancier van best practices voor de rest van Nederland.
Aanvrager: IJsfontein

Merino
Merino is gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van de aanvrager met de curatieve behandeling van borstkanker. Tijdens de behandelings- en herstelperiode heeft zij ervaren hoe lastig het is om vrienden en familie voldoende te betrekken. Dit heeft gevolgen voor de praktische en emotionele steun die zij kunnen geven, wat essentieel is voor het aanpassen aan de ziekte. In haar contacten met zorgverleners en lotgenoten, ontdekte zij dat ook andere patiënten graag willen dat vrienden, familie en collega’s een actievere rol spelen, maar dat dit in de praktijk onvoldoende lukt. Merino speelt hierop in.
Aanvrager: ConnectedCare Services

MyFoodCoach
Goede voeding is belangrijk om ziekte te voorkomen en ziekteherstel van ouderen te verbeteren. Recent onderzoek laat zien dat de voedingsinname van thuiswonende ouderen veelal onvoldoende is. Ondervoeding komt in verpleeghuizen voor bij 10 tot 15% van de bewoners, en in de thuiszorg zelfs bij 15 tot 30%. Naast de directe impact op energie en vitaliteit, en fysieke weerstand tegen infecties, griep en verkoudheid, hebben ouderen door ondervoeding ook een verhoogd risico op complicaties. Duizeligheid en krachtsverlies leiden tot een vergroot risico op valincidenten en botbreuken. Na een ziekenhuisopname herstelt de ondervoede oudere langzamer en minder volledig. Uiteindelijk verhoogt ondervoeding de kans op vroegtijdig overlijden. Hiermee vormt ondervoeding niet alleen een aanslag op de persoonlijk kwaliteit van leven van de oudere, maar is het ook een grote bron van zorg voor familie en mantelzorgers, en een forse kostenpost voor de professionele zorg.
Aanvrager: ConnectedCare Services

Health for youth, it’s a serious game
Jongeren ondersteunen regie te nemen. Jongeren willen invloed op hun leven en meedoen in de samenleving. Voor zo’n 10 % van de jongeren lukt dat moeilijk. Zij voelen zich belemmerd door meervoudige problematiek. Het project richt zich op het ontwikkelen van een serious game die aantrekkelijk is voor deze en andere jongeren en hen ondersteunt in zelfregie en het maken van keuzes. Zodat zij grip krijgen op hun leven en zich gezonder en gelukkiger voelen.
Aanvrager: Bettery

School for Ninja
Van stressklachten naar stress-krachten. Een groot deel van het werkverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door stress (overspannenheid of burn-out). De oorsprong van deze stressklachten bevindt zich op het raakvlak van individu en omgeving. De psychologie leert ons namelijk dat klachten opkomen wanneer iemand zich moet aanpassen aan iets dat zijn of haar aanpassingsvermogen te boven dreigt te gaan (Hoogendijk en de Rek, 2017). Zeker personen met één of meerdere ziekten of aandoeningen, die vaak niet voor 100% mee kunnen doen in ons systeem, komen daarom terecht in een vicieuze cirkel van stress. Als het gaat om participatie in de maatschappij is stress daarmee een overkoepelend probleem van personen met uiteenlopende ziektebeelden.
Aanvrager: Sandbxr

In Transit
In Transit is een mobiele game voor gedragsactivatie voor mensen met een depressie. De game biedt ondersteuning in het dagelijks leven. Het doorbreekt de kringloop van de depressie door zich te richten op activiteiten die je depressie verlichten. Het geeft de mensen weer regie en helpt hen (en de omgeving) om in kleine stapjes weer controle te krijgen over het leven en weer in de samenleving mee te doen.
Aanvrager: Yellow Riders

Kijk voor meer informatie over de toegekende projecten op de website van RVO.