subsidie cultuureducatie mbo

Wil je als mbo- en culturele instelling samen de culturele ontwikkeling van studenten bevorderen? Dan past deze regeling misschien bij jou. In een eerste samenwerking en kennismaking ontwikkel je hedendaags cultureel aanbod, dat aansluit bij de behoefte en leefwereld van mbo-studenten. Dit doe je in co-creatie voor en met studenten. Zij krijgen binnen het project ook de ruimte om zelf vrij te experimenteren. De regeling sluit 2 februari 2024, en aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is.

Wie kan aanvragen?
Je kan subsidie aanvragen als een in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde mbo-instelling zonder winstoogmerk, of als culturele instelling zonder winstoogmerk.

Waarvoor kan je aanvragen?
Je vraagt aan voor een cultuureducatief project, met als resultaat hedendaags aanbod dat aansluit bij de studenten en hun culturele ontwikkeling een impuls geeft. Er is een gelijkwaardige samenwerking tussen een mbo-instelling, een lokale culturele instelling en mbo-studenten. Je gaat een samenwerking aan met lokale partners om studenten ook bekend te laten raken met hun culturele omgeving. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van dit project kan deskundigheidsbevordering nodig zijn. Dit maakt je project nog toekomstbestendiger. Ook bied je ruimte voor een cultuurexperiment door studenten, waarin zij zelf verantwoordelijk zijn voor het maken en uitvoeren van een cultuureducatief project. De ervaringen die de studenten opdoen neem je als belangrijke kennis mee in de verdere ontwikkeling van het aanbod. Zie je kansen om het aanbod dat je voor de studenten ontwikkelt ook te verbinden met het buitenschoolse, dan juichen we dat toe.

Praktische voorwaarden

  • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Wacht dus niet te lang met aanvragen
  • Je mag pas beginnen met het uitvoeren van je project op het moment dat het Fonds laat weten dat je gehonoreerd bent. Dat duurt maximaal 13 weken
  • Je start binnen 6 maanden na het indienen van je aanvraag
  • Je project duurt minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar
  • Elke mbo-instelling mag bij één project betrokken zijn. Hiermee werken we ook aan de spreiding van projecten
  • Subsidie is alleen bestemd voor een nieuw samenwerkingsverband tussen een mbo-instelling en een lokale culturele instelling; bestaande samenwerkingen komen niet in aanmerking voor subsidie
  • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.4 van de subsidieregeling.
  • De subsidie bedraagt voor het Europees deel van Nederland maximaal 50% van de totale projectkosten; voor de overige delen van het Koninkrijk der Nederlanden geldt een percentage van maximaal 80%
  • De overige financiering van het project mag voor maximaal 50% bestaan uit gekapitaliseerde uren

Deze regeling sluit op 2 februari 2024, om 13:00u CET, of eerder als het budget op is. Het budget van deze regeling is €2 miljoen.

Meer info en subsidie aanvragen

Tags: