Oproep voor toepassen artificiële intelligentie in de publieke sector

RVO roept bedrijven op om innovatieve en nieuwe producten te ontwikkelen voor het toepassen van artificiële intelligentie (Artificial intelligence of AI) in de publieke sector. Indienen kan tot en met 3 juni!

Het doel van deze SBIR is het zo breed mogelijk stimuleren en versterken van de innovatiekracht in het publieke domein rond het thema AI. Met de oproep willen de opdrachtgevers stimuleren dat bedrijven producten en diensten voor de overheid ontwikkelen, met als doel dat overheden meer gebruik gaan maken van kunstmatige intelligentie. Hierbij gaat het vooral om de verbinding tussen de technologische oplossing en de toepassingsmogelijkheden bij een publieke partij. Aan het eind van dit traject ontwikkelt en test je prototypes in een proeftuin.

Het aanpakken van de maatschappelijke uitdaging staat centraal; niet de technologie. Hierbij liggen er veel kansen op het gebied van veiligheid. Ook op andere gebieden kan de overheid AI in gaan zetten, zoals in de openbare ruimte, het sociaal domein of het onderwijs.

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie de pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Indienen
Van 10 april 2019 tot en met 3 juni 2019, 13:00 uur kun je een offerte indienen. Uit je offerte moet duidelijk blijken op welk beleidsveld je voorstel betrekking heeft en met welke publieke partij je samenwerkt in de proeftuin.

Kijk voor meer informatie over deze oproep op de website van RVO.

Tags: