SIA: nieuwe regeling KIEM-circulaire economie

SIA's nieuwe regeling KIEM-circulaire economie (ce) biedt een impuls voor verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb.

De regeling KIEM-ce heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden gericht op het uitvoeren van innovatieprojecten op het onderwerp circulaire economie. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit hogescholen, mkb-ondernemingen en eventueel publieke partijen. Het betrekken van andere kennisinstellingen zoals instituten en universiteiten bij de samenwerking wordt toegejuicht. De samenwerkingsverbanden voeren gemeenschappelijke activiteiten uit op het gebied van praktijkgericht onderzoek en innovatie.

Aanvragen hebben betrekking op verkennend onderzoek zoals haalbaarheidsstudies. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn nieuwe onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten.

Inhoudelijke scope
De aanvragen sluiten aan op het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’. Dit programma zet in op een volledig circulaire economie waarbij het gebruik van primaire grondstoffen wordt teruggedrongen door efficiënte inzet en hergebruik, met zo min mogelijk waardeverlies, en door geen afval meer te produceren. De economie wordt circulair om ervoor te zorgen dat er blijvend genoeg grondstoffen, goederen en voedsel beschikbaar zijn. Dit wordt gerealiseerd door producten efficiënter te ontwerpen en materialen zo veel mogelijk te benutten en hergebruiken. Deze opgave vraagt om veranderingen in brede zin. Zowel technische-, sociale- en systeeminnovaties zijn nodig. Het gaat bijvoorbeeld ook om het bevorderen van nieuwe manieren van consumeren.

De aanvragen dienen verbonden te zijn met de transitieagenda’s die de overgang naar een circulaire economie moeten versnellen. De volgende vijf sectoren/ketens hebben de hoogste prioriteit en zijn dan ook uitgewerkt in vijf transitieagenda’s:
• Biomassa en Voedsel
• Kunststoffen
• Maakindustrie
• Bouw
• Consumptiegoederen

De transitieagenda’s zijn te vinden op:
www.circulaireeconomienederland.nl/transitieagendas.

Voor wie is het?
Hogescholen (door de overheid bekostigd) kunnen aanvragen indienen. Lectoren of senior onderzoekers zijn verantwoordelijk voor een aanvraag. Vanuit de praktijk doen 2 deelnemers mee, waarvan minimaal 1 mkb’er.

Wanneer kun je aanvragen?
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot uiterlijk donderdag 26 november 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd. Er wordt gewerkt met ophaalmomenten. Het eerste ophaalmoment is dinsdag 21 mei 2019. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Lees meer over deze nieuwe regeling op de website van SIA.