Regeling Architectuur

Met de Regeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied architectuur. Denk aan ontwerpend onderzoek, reflectie en debat en ontwerpkracht in grote maatschappelijke opgaven.

Deze regeling staat open voor projecten van professionele architecten, bureaus, beschouwers, uitgevers, producenten of culturele instellingen werkzaam binnen het vakgebied architectuur.

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling. Dit gebeurt op basis van de Regeling Architectuur.

beoordelingscriteria

  • artistiek-inhoudelijke waarde
  • betekenis van gekozen thematiek en vraagstelling voor het vakgebied
  • doeltreffendheid in opzet, methodiek en betrokken expertise
  • draagvlak in de vorm van betrokken partners, de wijze en mate van cofinanciering en het verwachte publieksbereik
  • bijdrage aan diversiteit en inclusie binnen het vakgebied

Indieningsronden 2022
De Regeling Architectuur heeft vier subsidierondes per jaar.
Aansluitend op het verstrijken van een sluitingsdatum opent er een nieuwe ronde.

De sluitingsdata van de nog komende rondes dit jaar zijn:

  • 20 april 2022
  • 18 augustus 2022
  • 13 oktober 2022

Meer over deze regeling

Tags: