Open Call voedsel en groen - thematische vraagstukken

Voor 2-jarig onderzoek van hogescholen samen met het mkb of publieke instellingen. Het groene domein kent tal van maatschappelijke relevante en urgente vraagstukken. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor klimaatrobuuste landbouw? Hoe verbeteren we natuurinclusief gedrag van burgers? Met de regeling Thematische vraagstukken roept Regieorgaan SIA hogescholen op onderzoek te doen binnen een aantal vastgestelde thema’s in het groene domein. De openstaande ronde sluit 11 januari 2022!

Het onderzoek en de uitkomsten van deze call zorgen voor nieuwe kennis en leveren een bijdrage aan de actualisatie van het onderwijs. Ook werkt het onderzoek door in de beroepspraktijk en leidt het tot concrete handelingsperspectieven voor professionals.

Thema’s
Voor de indieningsronde oktober 2021 vraagt SIA onderzoeksvoorstellen binnen de volgende 5 thema’s:

  • Kennis voor grasland en beweiding
  • Klimaatrobuuste landbouw
  • Natuurinclusief gedrag van burgers
  • Natuurinclusieve gebouwde omgeving
  • Goede relatie honingbijen en wilde bijen

Financiering van onderzoek
Ben je lector of onderzoeker bij een hogeschool? Dan kun je uiterlijk 11 januari 2022 financiering aanvragen. Het minimale bedrag dat je kunt aanvragen is € 200.000, het maximale bedrag is € 500.000. Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 3 tot 4 maanden.

Kijk voor meer informatie over de call, de voorwaarden en de thema's op de website van Regieorgaan SIA

Tags: