Open Call: KIEM Sport

Met KIEM Sport stimuleert Regieorgaan SIA samenwerkingsverbanden voor evaluerend onderzoek tussen hogescholen of universiteiten en bijvoorbeeld beleidsambtenaren van gemeenten, verantwoordelijk voor sport of de openbare ruimte. Dien je aanvraag in voor 5 oktober 2021.

Deze samenwerkingsverbanden gaan aan de slag met activiteiten op het gebied van (praktijkgericht) onderzoek en innovatie. Hiermee komen zij tot inzichten over welke maatregelen leiden tot een beweegvriendelijker buitenruimte.

KIEM Sport richt zich op onderzoek naar:

  • bestaande interventies in de fysieke inrichting van de buitenruimte (hardware)
  • het organiseren van activiteiten om beweging te stimuleren (software)
  • het bedenken en organiseren van plannen voor beide (orgware)

Om het delen en bundelen van kennis te bevorderen, nemen aanvragers van gehonoreerde projecten binnen KIEM Sport deel aan bijeenkomsten en andere activiteiten.

Financiering van onderzoek
Ben je onderzoeker bij een hogeschool of universiteit, dan kun je een aanvraag indienen voor KIEM Sport. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 40.000.

Indieningsronde oktober 2021
Dien je aanvraag in voor 5 oktober 2021.

Meer informatie op de website van Regieorgaan SIA

Tags: