De geïnformeerde burger

NWO: call Digital Society

Digitalisering is tegelijkertijd een maatschappelijke opgave en een wetenschappelijke uitdaging. Enerzijds betekent de hoeveelheid en kwaliteit van de beschikbare data een ongekende complexiteit die vraagt om de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken waarmee data bevraagd, geanalyseerd, beheerd en geduid kunnen worden.

Anderzijds moeten we ervoor waken dat iedereen in de samenleving betrokken is en blijft bij de digitalisering en moeten we ons bewust zijn van de culturele en maatschappelijke context, juist omdat digitalisering geen grenzen kent. Om zowel op het gebied van ICT als het gebied van data-duiding, (culturele) contextualisering en visualisering nieuwe kennis te ontwikkelen is cross-disciplinaire samenwerking nodig tussen medewerkers van verschillende onderzoeksdomeinen om maatschappelijke impact te kunnen realiseren. Daarom zet deze call in op onderzoek dat een bijdrage levert aan de Digital Society Research Agenda.

Voor wie
De financiering kan worden aangevraagd door ervaren en gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Mede-aanvragers zijn eveneens gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een Universiteit gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden of een door NWO erkende onderzoeksinstelling.

Samenwerking tussen tenminste twee onderzoekers en tenminste één private partij is een voorwaarde voor de financiering. De verplichte cash matchingsbijdrage van de private partner kan door meerdere private partijen samen geleverd worden. Ook publieke partijen kunnen een bijdrage leveren.

Wanneer
Uitgewerkte aanvragen dienen uiterlijk 4 juni 2019, 14:00 uur CEST door NWO te zijn ontvangen.

Meer informatie over deze call vind je op de website van NWO.

Tags: