NIEUWS

Innovatielabs #2, ruime belangstelling

Makers, culturele instellingen en creatieve organisaties uit de volle breedte van de sector hebben gereageerd op de Open Call Innovatielabs #2.
Inmiddels zijn 123 aanvragen in behandeling genomen. Deze worden beoordeeld door een adviescommissie onder voorzitterschap van Nathanja van Dijk. In december wordt bekend gemaakt welke initiatieven worden uitgenodigd voor de tweede selectieronde. Kijk hier voor de volledige samenstelling van de adviescommissie.

Innovatielabs
Het programma Innovatielabs zoekt makers, culturele instellingen en andere creatieve partijen die willen werken aan innovatie in de culturele en creatieve sector.

De open call van het programma Innovatielabs biedt kansen voor de ontwikkeling van nieuwe kennis, inzichten en ideeën voor actuele opgaven in de culturele en creatieve sector. Denk aan projecten om nieuwe diensten en producten te verkennen en mogelijk te maken door middel van digitalisering en hybride praktijken, het (internationale) werkterrein te verbreden en te experimenteren met vormen van publieksbenadering.

Innovatieprojecten kunnen nieuwe samenwerkingen zijn, maar ook bestaande initiatieven, die het verschil maken als ze verder worden ontwikkeld, getest of opgeschaald. De uitkomst mag open liggen, zolang de geleerde lessen worden gedeeld en andere makers, culturele instellingen of creatieve partijen (mogelijk) gebaat zijn bij de opgedane kennis en inzichten.

Tijdlijn
december 2022: Bekendmaking selectie eerste ronde
december 2022 – 25 januari 2023: Schrijven plan
25 januari 2023: Sluitingsdatum tweede ronde
april 2023: Bekendmaking toegekende projecten
juni 2023: Startbijeenkomst Innovatielabs #2


Het programma Innovatielabs is een initiatief naar aanleiding van het advies ‘Onderweg naar Overmorgen’ (2020) van de Raad voor Cultuur. Na een eerste open call die in september 2021 een overweldigend aantal voorstellen opleverde, is voor een tweede maal budget ter beschikking gesteld. Staatssecretaris Uslu geeft een vervolg aan het programma, omdat het bijdraagt aan een duurzaam herstel van de culturele en creatieve sector. Het programma wordt gefinancierd uit het herstelplan voor de cultuursector.

Tags: