NIEUWS

Het VR/AR sectorreport is hier

Onze samenleving digitaliseert in rap tempo. Processen, objecten en omgevingen worden meer en meer gevirtualiseerd. Hierdoor kan de werkelijkheid worden aangepast, gesimuleerd, of zelfs worden vervangen door een virtuele werkelijkheid om een meer dan levensechte ervaring te bieden.

‘Immersive content’ speelt een steeds grotere rol in ons dagelijkse leven. Met het VR/AR sectorreport willen we de wereld kennis laten maken met de bedrijven die werkzaam zijn binnen deze industrie. Wat houdt de sector in en welke bedrijven zijn hiermee bezig? We brengen het Nederlandse VR/AR ecosysteem in beeld.

Complexe uitdagingen

Naast de informatieve kant, willen we je inspireren om samen tot oplossingen voor complexe, maatschappelijke uitdagingen te komen. Complexe uitdagingen, zoals het opvangen van de snelle opleidingsbehoefte in de gezondheidszorg, het vinden van en opleiden voor passend werk, het repareren van machinerie op afstand of het trainen voor gevaarlijke situaties, hebben baat bij dit soort immersieve ervaringen. Daarnaast is er een grote vraag naar culturele immersieve ervaringen die ons vermaken, verbinden en ons wereldbeeld vergroten.

Het ontwikkelen van deze oplossingen; de content, is de kracht van de creatieve industrie. CLICKNL, het topsectorinstituut voor de creatieve industrie, verkent daarom de mogelijkheden voor een programma om de ontwikkeling en toepassing van immersieve content te versterken. Het gaat dan over alle content (beeld, geluid, tast, geur, smaak, maar ook nieuwe manieren van storytelling) die nodig is om met behulp van bestaande en toekomstige immersieve technologieen (zoals VR, AR en XR) een impactvolle ervaring te creëren.

De wereld is er klaar voor

De technologie is er rijp voor en er liggen veel kansen: de Europese Commissie heeft in haar Annual Single Market Report van 2021 over de Cultural and Creative Industries aangegeven dat Immersive Content de potentie heeft om tegen 2030 zo’n €1,3 biljoen bij te dragen aan de wereldeconomie. Europa is hier in het voordeel dankzij de grote culturele diversiteit en hoog opgeleide mensen. Maar dan is het wel belangrijk dat bedrijven opschalen en verder kijken dan alleen de landsgrenzen.

En dit rapport laat zien dat Nederland er ook klaar voor is. We zijn onder de indruk van de grote diversiteit aan oplossingen, en de groei van bedrijven die gespecialiseerd zijn in zorgoplossingen, technische training of soft skill trainingen. Tegelijkertijd zien we ook een behoefte aan een verdere samenwerking tussen contentmakers en toepassingsdomeinen. Het programma draagt hieraan bij door kennis te delen via living labs, en programmalijnen te ondersteunen die vraag gestuurd makers in organiseren rond belangrijke maatschappelijke vraagstukken..

Het VR/AR sectorreport is een co-productie van CLICKNL en de Dutch chapter van de VR/AR Association.

Tags: