NWO

Call Waarde uit Biomassa

Multidisciplinaire consortia van academische onderzoekers en bedrijven kunnen financiering aanvragen voor onderzoek naar biomassaconversie in een maatschappelijk relevante context. Ook de creatieve industrie kan hierbij van betekenis zijn.

Deze call richt zich op de transitie van een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een economie die op duurzame alternatieven draait. Het doel van de call is het financieren van baanbrekend (fundamenteel) onderzoek dat maatschappelijk relevante en verantwoorde innovaties kan bieden op het gebied van biomassaconversie. Projectvoorstellen dienen zowel moleculaire en technologische uitdagingen als de maatschappelijke aspecten van de biomassawaardeketen te adresseren. De NWO-benadering voor verantwoorde innovatie (NWO-MVI) moet in alle voorstellen worden opgenomen.

Voor wie
De hoofdaanvrager is een onderzoeker die in dienst is van een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Hij/zij vertegenwoordigt een publiek-privaat consortium van ten minste één kennisinstelling en één bedrijf. Een consortium bestaat uit ten minste twee aanvragers met complementaire expertise binnen het Exacte & Natuurwetenschappen Domein en het Sociale & Geesteswetenschappen Domein. Deelnemende bedrijven dragen in cash en in kind bij aan het onderzoek. Al bij het indienen van de aanvraag moet duidelijk zijn dat er commitment is van de participerende bedrijven.

Wat aanvragen
De projectgrootte ligt tussen de 500.000 euro en 900.000 euro, inclusief matching van cofinancierende partners. De financiering kan o.a. worden gebruikt voor het aanstellen van tijdelijk wetenschappelijk personeel, materiaal kosten (consumables), apparatuur en Money follows Cooperation. Zie de Calltekst voor meer details.

Wanneer
De sluitingsdatum van deze call is 13 juni 2019, 14:00 uur CEST.

Meer informatie over deze call vind je op de website van NWO.

Matchmaking
Op 28 maart vindt er een matchmakingsbijeenkomst plaats met betrekking tot deze call.

Tags: