Gedragsverandering in de context van transities

NWO: Call Transities en Gedrag

Als samenleving staan we voor een groot aantal opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, klimaatverandering, gezondheidszorg en duurzame energie. De nieuwe NWO-call 'Transities en Gedrag' richt zich specifiek op onderzoek naar gedrag en gedragsverandering dat transities mogelijk maakt en versnelt. Een interessante call met veel mogelijkheden voor onderzoekers uit de creatieve industrie.

Bart Ahsmann, directeur van CLICKNL, licht toe wat het belang van deze call is en hoe de creatieve industrie kan bijdragen: "De grote transities waarmee we te maken hebben en krijgen, worden gedreven door het gedrag van mensen. Zij beïnvloeden als consument en burger bijvoorbeeld de behoefte aan zorg en de manier waarop we met onze grondstoffen omgaan. De creatieve industrie is in staat om dat gedrag en daarmee de transities te sturen, door de interventies, producten en diensten die wij ontwikkelen. Maar hoe kunnen we dat nou het beste doen, wat hebben we daarvoor nodig? Dat zijn vragen waarop onderzoekers uit de creatieve industrie antwoord kunnen geven."

De call
Bij de uitwerkingen van de grote maatschappelijke vraagstukken is het van belang om een evenwicht te vinden tussen technologie en de maatschappij. Naast de technologische ontwikkelingen is de menselijke activiteit een cruciale factor in de slagingskans van de noodzakelijke transities, waarbij ook rekening moet worden gehouden met mogelijke neveneffecten van veranderingen die de gewenste transitie kunnen belemmeren.

Het doel van deze call is om interdisciplinair onderzoek naar gedrag en gedragsverandering in transities te stimuleren. De onderzoeksagenda voor dit programma oriënteert zich specifiek op de transitievraagstukken die door de verschillende topsectoren zijn benoemd. Onderzoek zou zich bijvoorbeeld kunnen toespitsen op vragen als: 'Welke rol speelt het inzetten op gedragsverandering in de vergroening van de logistiek?', of 'Hoe komen ondernemers tot duurzamer gedrag in relatie tot energie?'. Het onderzoek levert zo een bijdrage aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Nederland in het algemeen en de verschillende deelnemende topsectoren in het bijzonder.

Voor wie
De financiering kan worden aangevraagd door ervaren en gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Mede-aanvragers zijn eveneens gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkende onderzoeksinstelling.

Samenwerking tussen tenminste twee onderzoekers en tenminste één private partij is een voorwaarde voor de financiering. Deze matchingsbijdrage van de private partner kan door meerdere private partijen samen geleverd worden. Ook kan een deel van de matchingsbijdrage worden geleverd door een publieke partij.

Wanneer

  • De verplichte vooraanmeldingen dienen vóór 23 april 2019, om 14:00 uur CEST, door NWO te zijn ontvangen.
  • Uitgewerkte aanvragen dienen vóór 25 juni 2019, om 14:00 uur CEST, door NWO te zijn ontvangen.

Kijk voor meer informatie over deze call op de website van NWO.

Tags: