Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld

NWO: call verantwoord innoveren

Dit financieringsinstrument biedt de mogelijkheid om onderzoek uit te voeren naar (technologische en institutionele) oplossingen voor fundamentele waardenconflicten in digitale samenlevingen.

Deze call for proposals vormt een unieke samenwerking van NWO met de gemeente Den Haag en de ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Buitenlandse zaken, Defensie en Justitie & Veiligheid.

De onderzoeksagenda 'Verantwoord innoveren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld', vormt de basis voor deze call en wordt gekenmerkt door de interactie tussen publieke waarden en digitale technologie. De sleutelvraag is hoe publieke waarden te borgen in digitale projecten. De agenda bestaat uit vier thema's:

  1. Nieuwe digitale technologie in de moderne rechtsstaat
  2. Privacy en mensenrechten in nieuwe digitale netwerken
  3. Big data science voor een democratische publieke ruimte
  4. Complexiteit als gevolg van hyper-connectiviteit voor publieke en private actoren
    Aanvragen moeten betrekking hebben op één van deze thema's.

Het doel van het programma is het genereren van wetenschappelijk vernieuwende kennis en inzichten om daarmee het beleid van de partners in de call 'Verantwoord innoveren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld' te versterken.

Dit programma maakt onderdeel uit van ‘het programma 'Maatschappelijk verantwoord innoveren’', en volgt de MVI-benadering (zie www.nwo.nl/mvi, www.nwo-mvi.nl en de call ). Deze bestaat uit drie speerpunten, nl. 1. interdisciplinaire samenwerking, 2. een proactief maak- of ontwerpperspectief en 3. maatschappelijke relevantie en valorisatie.

Voor wie
Uitgewerkte aanvragen kunnen worden ingediend namens interdisciplinair samengestelde consortia. Elk consortium bestaat uit alfa-, bèta- en gammaonderzoekers. Verder bestaat elk consortium uit één hoofdaanvrager, ten minste één medeaanvrager en ten minste één private partij die aan het project bijdraagt. Bij vooraanmeldingen dient ten minste de hoofdaanvrager bekend te zijn.

Aanvragers zijn ervaren, gepromoveerde onderzoekers in dienst bij een Nederlandse universiteit en/of een door NWO erkende kennisinstelling voor ten minste de looptijd van het project.

Een uitzondering op de vereiste aanstellingsduur kan gemaakt worden voor hoofdaanvragers met een 'tenure track'-aanstelling.

Voor deze call is een bijdrage (cofinanciering) van private partijen vereist. De omvang van de private bijdrage is ten minste 10% van het bedrag dat aan NWO gevraagd wordt. De vereiste bijdrage mag helemaal in kind zijn.

Wanneer
De (verplichte) vooraanmeldingen dienen vóór 19 maart 2019, 14:00 uur CET, door NWO te zijn ontvangen.
De uitgewerkte aanvragen dienen vóór 18 juni 2019,14:00 uur CEST, door NWO te zijn ontvangen.

Kijk voor meer informatie over deze call op de website van NWO.

Tags: