Voro onderzoekers

Nationale wetenschapsagenda - Thema: Klimaat en Natuur

Ontwikkelingen zoals klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zijn de aanleiding voor belangrijke beleidsvragen over de versterking van natuur en de kwaliteit van onze leefomgeving.

Klimaatverandering zal in toenemende mate een effect hebben op de kwaliteit van de natuur. Het is belangrijk om integrale en duurzame oplossingen en strategieën na te streven die de onderliggende oorzaken aanpakken en bijdragen aan biodiversiteit, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie, alsook aan sociale waarden als rechtvaardigheid, welvaart, en welzijn.

Het doel van het programma is om bestaande kennisleemtes op te vullen over de volgende drie deelvragen:

  1. Hoe beïnvloeden veranderingen in klimaat en natuur elkaar?;
  2. Wat zijn de effecten van bestaande maatregelen op klimaat, natuur en samenleving?;
  3. Welke sociale, politieke en institutionele obstakels beïnvloeden de implementatie van opties en strategieën en hoe kunnen deze worden weggenomen?

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 20 oktober 2022.

Wil je meer weten over deze subsidieregeling? Klik dan hier.


NWO
Deze subsidieregeling wordt mogelijk gemaakt door NWO. NWO is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijk vastgelegde taken. De NWO-domeinen, onderzoeksinstituten en regieorganen voeren de kerntaak van NWO uit: het bevorderen van kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks bijna 1 miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en in onderzoeksinfrastructuur.

Tags: