MIT-regeling 2022

Gezonder ouder worden, voldoende schoon water, plasticvrije wateren, voldoende en gezond voedsel, een veilig Nederland om te wonen en te werken. Dat is slechts een kleine greep uit de vele maatschappelijke uitdagingen die vragen om nieuwe transities. En jij, als creatieve professional, kan daar aan bijdragen! Daarvoor kun je gebruikmaken van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) regeling. Deze regeling stimuleert het midden- en kleinbedrijf om te innoveren binnen vier missiethema's.

De MIT-regeling kent drie instrumenten voor het mkb

 • Haalbaarheidsprojecten
  Wil je een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Zoals een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek? Voor haalbaarheidsonderzoeken die niet langer dan een jaar duren.
 • Kennisvouchers
  Gericht op het in contact komen met kennisinstellingen en beter benutten van beschikbare kennis.
 • R&D Samenwerking
  Werk je met andere mkb'ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen?

De MIT-regeling
Net als in 2021 zijn dit jaar de missiegedreven innovatiethema's leidend en kunnen alle aanvragen via het regionale loket worden ingediend. De MIT Haalbaarheid en Kennisvouchers kennen een 'first come, first serve' principe. Wees er dus snel bij. Naar verwachting zijn de beschikbare middelen kort na openstelling uitgeput.
De aanvragen voor de MIT R&D Samenwerking worden inhoudelijk beoordeeld en kunnen tot aan de deadline worden ingediend.

Meer info over de MIT-regeling


Op een rijtje
Je aanvraag moet...

 • bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen in het missiegedreven topsectorenbeleid
  De voorstellen voor de MIT regeling moeten passen binnen de thematische keuzes die de topsector creatieve industrie maakt in het missiegedreven innovatiebeleid, zoals beschreven in de KIA Veerkracht van de creatieve industrie. Deze keuzes worden hierna samengevat, met een beknopte beschrijving van de uitdagingen.

 • tot de ontwikkeling van een integrale en innovatieve oplossing leiden
  De oplossingen (producten, diensten of processen) kunnen zowel fysiek als virtueel zijn. Integraal betekent, vanuit het perspectief van de creatieve industrie, dat de levensvatbaarheid en wenselijkheid (voor mens en maatschappij) centraal staan en technologie in dienst daarvan wordt ingezet en ontwikkeld. Let hierbij op de voorwaarden van de MIT regeling.

 • een versnelling van innovatie bewerkstelligen en de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie versterken
  Het versnellen van innovatie is cruciaal om de maatschappelijke uitdagingen tijdig en effectief aan te pakken. Dat vraagt om een aanpak waarbij de aanpak en de oplossingen onder andere ingebed zijn in de regionale context, zoals beschreven in de KIA Maatschappelijk Verdienvermogen. Schaalbaarheid en een economische opbrengst zijn onmisbaar.

Kijk ook onderaan deze pagina voor wat concrete voorbeelden!

iStock 3D printen


De rol van de creatieve industrie

Het creatieve mkb is onmisbaar bij het vinden van oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Als sector ontwikkelen we producten, diensten en interventies die mensen helpen om de juiste keuzes te maken, om hen te informeren, om duurzamer en gezonder te kunnen leven en om nieuwe technologieën in waardevolle nieuwe toepassingen in te bedden.

Bij alles wat we doen, staat de mens centraal.

Of het nu op grote of kleine schaal is, tastbaar of virtueel. Zo versterken we het innovatievermogen van Nederland, en belangrijker nog, de maatschappij. Tegelijkertijd zijn dit kansen voor de sector om in te investeren, en met goede voorbereiding en onderzoek, kun jij koploper worden.

Vier missiethema’s
Het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen kunnen we natuurlijk niet alleen. Wetenschap, toegepast onderzoek, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten samenwerken om dit te realiseren. Het Missiegedreven innovatiebeleid beschrijft wat er moet gebeuren. Een aantal hoofdthema’s staan centraal:

 • Energietransitie en duurzaamheid
 • Landbouw, water en voedsel
 • Gezondheid en zorg
 • Veiligheid

Deze missies vragen niet alleen om nieuwe technologie, maar ook om innovatie en investeringen in sociale en culturele aspecten. De aanpak van deze complexe problematiek en het multidisciplinair werken, passen de creatieve industrie natuurlijk goed! Daarom werken we als sector graag aan, en binnen, alle vier de thema’s. Hoe? Lees het eens in onze KIA Veerkracht.

Lees hoe je inhoudelijk aan de missiethema's kan bijdragen

Blijft het allemaal een beetje abstract? Klik hier voor wat meer uitleg en concrete voorbeelden van projecten!


De MIT-regeling in 2019
Een terugblik: hoe deed de creatieve industrie het bij de MIT-regeling in 2019?

De creatieve industrie scoort in 2019 goed op de haalbaarheidsaanvragen: 203 van de 1937 aanvragen zijn toe te schrijven aan deze sector. Er is in totaal €2,1M subsidie toegekend aan 106 van deze aanvragen. Dat is bijna 11% van de landelijk toegekende subsidie voor haalbaarheidsaanvragen (€19,2M), daarmee neemt creatieve industrie de derde positie in ten opzichte van andere topsectoren.

De sector scoort lager op R&D samenwerking: 31 van de 452 aanvragen komt uit de creatieve industrie. Daarvan zijn 11 projecten toegekend welke hiervoor €1,9M subsidie krijgen. Dat is 4,9% van de totale hoeveelheid uitgekeerde subsidie (€39M) aan R&D samenwerkingsprojecten. Dit levert de creatieve industrie een zevende positie op ten opzichte van de andere topsectoren.
De kennisvouchers zijn in 2019 onderbenut.


Voorbeelden

Blijft de regeling een beetje abstract? Hieronder staan verhalen en meer, om de mogelijkheden van de MIT wat duidelijker te maken.

 • active-auxetics-mit-media-lab-materials-design_dezeen_2364_hero

  Praktijk-verhalen MIT-toekenningen 2019

 • iStock_mensen_teamwork

  Een greep uit de resultaten van MIT-Innovatiemakelaars 2018-2019

 • Zeewier MIT

  Praktijk-verhalen MIT-toekenningen 2017