Voor onderzoekers

KIEM Sport: bewegen in de buitenruimte

Voldoende bewegen is belangrijk voor een goede fysieke en mentale gezondheid en een beweegvriendelijk ingerichte buitenruimte kan daaraan bijdragen. Om dat te bereiken is het onder andere nodig dat er meer gemeentelijke beleidsambtenaren en professionals die betrokken zijn bij sport of de openbare ruimte bekend worden met het nut, de mogelijkheden en de effecten van mogelijke interventies en er meer aandacht is voor bewegen en sporten bij het inrichten van de openbare ruimte.

In deze subsidieregeling gaan daarom kennisinstellingen en gemeenten gezamenlijk onderzoek doen om tot inzichten te komen over welke bestaande maatregelen werken, voor wie en waarom.

Voor wie

De regeling staat open voor hogescholen en universiteiten. Je kunt maximaal €40.000 aanvragen. Bij een aanvraag dienen ten minste 2 consortiumpartners (partners in een tijdelijk samenwerkingsverband) betrokken te zijn, naast de aanvragende hogeschool of universiteit. Hiervan is er in ieder geval één partner een gemeente.

De deadline voor het indienen van een project staat op 04 oktober 2022.

Wil je meer weten over deze subsidieregeling? Klik dan hier.

Tags: