KIC - Veiligheid

KIC Data en Intelligence

Veiligheidsprofessionals moeten beschikken over tijdige, juiste en gerichte informatie om hun werk te kunnen doen. Deze informatie is essentieel in de strijd tegen complexe subversieve misdaad, voor het ondersteunen van de volledige strafrechtketen en forensische onderzoeken en voor het werk van de inlichtingendiensten, defensie en rampenbestrijding. Kort gezegd: informatie is onmisbaar voor de openbare en nationale veiligheid in een voortdurend veranderende samenleving en geopolitieke wereld. In veel verschillende gebieden neemt de hoeveelheid data exponentieel toe en dat geldt zeker ook voor het gebied van intelligence. Geostrategische kwesties en economische soevereiniteit zorgen ervoor dat er vraag is naar steeds meer verschillende soorten data voor intelligence, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, gezondheid en de digitale sector.

Doel van het programma
Het programma Data en Intelligence heeft als doel om een bijdrage te leveren aan betere en bruikbare intelligenceproducten die voorzien in de behoeften van intelligence- en veiligheidsprofessionals voor operationele, tactische en strategische taken. Op basis van verzamelde, gedeelde en geanalyseerde data zullen deze professionals beter in staat zijn incidenten te voorkomen en ondervangen, veiligheids- en crisissituaties correct in te schatten en passende interventies aan te bevelen. Dit programma zal:

  • modellen, technologische oplossingen en juridisch-maatschappelijke beschouwingen realiseren voor het betrouwbaar verzamelen en delen van intelligence-data ter ondersteuning van kennisextractie en besluitvorming op het gebied van openbare en nationale veiligheid (deelprogramma 1);
  • methoden voor data-analyse ontwikkelen die hypotheses, de bijbehorende waarschijnlijkheden en verklaringen daarvoor genereren, zodat het algoritme en de intelligence-professional elkaar synergetisch aanvullen (deelprogramma 2).

Aansluiting creatieve industrie
De creatieve industrie beschikt over methoden die de verschillende gevraagde perspectieven kunnen integreren om te komen tot gedragen oplossingen die voorzien in de behoefte van de professional en de maatschappij. Door deze perspectieven voorop te stellen, ontwikkelt de creatieve industrie nieuwe dialogen tussen de betrokken professionals, menselijke beslissers en algoritmen voor data-analyse.

Daarnaast kan de creatieve industrie intelligenceproducten ontwikkelen die complexe data en uitkomsten zodanig presenteren dat de specialist zijn werk steeds beter kan doen.

Via deze call kunnen een aantal Key Enabling Methodologies verder worden (door)ontwikkeld of gevalideerd:

Meer informatie
Deadline Vooraanmelding: 27 mei 2021.
Meer informatie vind je via de website van NWO.