Voor onderzoekers

KIC: Meedoen op de arbeidsmarkt

In de afgelopen twintig jaar is er al veel in gang gezet om te bevorderen dat mensen met een beperking bij reguliere werkgevers aan het werk kunnen. Toch zijn we nog niet klaar; om de arbeidsparticipatie van deze groepen te stimuleren en faciliteren is nieuw onderzoek nodig. Mensen met een beperking moeten toegang krijgen en houden tot werk dat past bij hun mogelijkheden en ambities.

Deze call richt zich op onderzoek naar innovatieve oplossingen om mensen met een beperking duurzaam en betekenisvol te kunnen laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. De projecten dragen bij aan nieuwe inzichten en (sociale en) technologische innovaties. Ook dragen de projecten bij aan een structurele verbetering van de kansengelijkheid en een inclusieve arbeidsmarkt. Het streven is om aantoonbare impact te hebben op de arbeidspositie van mensen met een beperking. In deze call worden projecten gefinancierd die van toegevoegde waarde zijn voor lopend onderzoek en bestaande kennis. De projecten die in deze call worden gefinancierd zorgen er voor dat mensen met een beperking aan de slag gaan en/of blijven in werk dat bij hen past. Daarnaast komt er nieuwe kennis beschikbaar over het opheffen van belemmeringen in de maatschappij en/of inzet van innovaties die hiertoe bijdragen.

Je hebt tot 15 november 2022 om een vooraanmelding in te dienen. Volledige aanmeldingen kunnen tot 18 april 2023 worden ingediend.

Wil je meer weten over deze subsidieregeling? Klik dan hier.


Kennis- en Innovatieconvenant (KIC)
Klimaatverandering, cybersecurity, vergrijzing: onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen die vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties. Dat biedt kansen voor wetenschappers, bedrijven én publieke partijen. NWO speelt daarop in door jaarlijks ruim 100 miljoen euro te investeren in onderzoek waarin publieke en private partijen samenwerken.