Kennis- en Innovatieagenda

De Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van de topsector Creatieve Industrie legt de basis voor een overeenkomst tussen overheid, kennisinstituten en topsector. In de agenda staat hoe CLICKNL invulling en richting geeft aan onderzoek en innovatie in en voor de topsector Creatieve Industrie. De agenda is op dit moment nog volop in ontwikkeling, maar de basis ligt er en is op deze website te lezen.

De Creatieve Industrie versterkt het innovatief vermogen van Nederland, zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de wetenschap, en is mede daarom een van de negen Nederlandse topsectoren. Ze is een belangrijke partner om samen met andere sectoren antwoorden op maatschappelijke en economische opgaven te geven en deze te implementeren middels haar creatieve vermogen en werkwijze. Een sterke creatieve industrie, als een dwarsdoorsnijdende sector, biedt Nederland de kans om tot innovatieve doorbraken te komen. Om deze bijdrage aan onze economie en maatschappij – ook in de toekomst – te realiseren is een stevige kennisbasis nodig.

De agenda richt zich op:

 1. het bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen, door samenwerking met onder andere (top)sectoren en overheden,
 2. het ontwikkelen van oplossingen daarvoor in toepassingsgebieden waar de creatieve industrie een sleutelrol kan hebben, zoals de gezondheidszorg (healthcare), energie (energy), en mobiliteit (mobility) en
 3. het versterken van de eigen kennisbasis in de roadmaps Design for Change, The Human Touch en Value Creation.

Meer weten? Download hier de Opgave Creatieve Industrie.

Huidige KIA

Ben je momenteel nog met een aanvraag bezig op basis van de Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019? Download hem hier.

 • Roadmap

  Design for Change

 • Roadmap

  The Human Touch

 • Roadmap

  Value Creation

 • Beeld domein cities
  Domein

  Cities

 • Domein

  Media & Entertainment

 • Domein

  Food

 • beeld heritage
  Domein

  Mobility

 • Domein

  Health

 • beeld retail
  Domein

  Retail

 • Beeld domein heritage
  Domein

  Heritage

 • Domein

  Energy