Financiering voor Onderzoek en Innovatie

Als creatieve professional vertrouw je op up-to-date en betrouwbare kennis. Aan deze kennis ligt wetenschappelijk onderzoek ten
grondslag. Soms is deze kennis niet compleet, en is het nodig om meer onderzoek te laten doen. Je kunt dan onderscheid maken tussen of het onderzoek meer fundamenteel is, naar methodes bijvoorbeeld, of dat het al dichter op de toepassing en doorontwikkeling van een product of dienst zit.

Om het onderzoek te helpen financieren, bieden verschillende partijen aantrekkelijke regelingen en calls waarmee je als consortium, een samenwerkingsverband, aan extra ondersteuning kunt komen. Daarbij maken ze onderscheid tussen grote en kleine
projecten.

De kans is groot dat er een regeling of call bestaat die aansluit bij jouw behoefte. In dit schema staan een aantal van de belangrijkste regelingen.

DRIVE Infographic digitaal