• Hieronder vind je een overzicht van de regelingen en calls die momenteel relevant zijn voor creatieve professionals en ondernemende onderzoekers. Ook vind je hier kansen voor samenwerking en antwoorden op jouw innovatievragen.

Ondersteuning

Regelingen | samenwerking | kennisvragen

iStock-876652420

Innovatiemakelaars

Voor ondernemers | Doorlopend

Een innovatiemakelaar kan meedenken met mkb’ers die willen innoveren binnen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Zij kunnen meedenken over bijvoorbeeld het proces, de inhoud, het netwerk en de financiering van projecten. Zij doen dit door innovatiesessies te organiseren, door 1 op 1 begeleiding of door je te begeleiden in een validatietraject.

GoCI foto leeg
Verbinding tussen ondernemers en onderzoekers

GoCI

Voor ondernemers & onderzoekers | Doorlopend

GoCI versnelt innovatie in de creatieve industrie. Wil je als creatieve professional meer weten over kennisgedreven onderzoek en ontwikkeling, onderzoek laten doen naar mogelijkheden om te innoveren, worstel je met een innovatiebehoefte of ben je op zoek naar samenwerkingspartners? Of ben je als onderzoeker op zoek naar mkb-ers in de creatieve industrie om samen onderzoek te doen? GoCI kan helpen.

GIF SO:AP groot
Samenwerking | kennisvragen | systematische oplossingen

SO:AP

Voor ondernemers | Doorlopend

Ben jij een onderzoekende ondernemer in de creatieve industrie? Heb je een goed idee, maar zoek je partners, kennis of systematische oplossingen? Wil jij een project starten op een grote, maatschappelijke uitdaging maar loop je tegen barrières op? CLICKNL biedt ondernemers in de creatieve industrie het podium!

iStock-624854602
Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Voor onderzoekers & ondernemers | Doorlopend

CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. CLICKNL kan bij RVO zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

iStock-614879610 abstract digitaal data cyber
Regeling | Internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde

SIDN Fonds: Regeling Pioniers

Voor ondernemers | Doorlopend

Heb je een veelbelovend idee voor een internetproject met maatschappelijke meerwaarde? Een project dat bijdraagt aan een sterk internet met sterke gebruikers? En ben je op zoek naar financiering om je idee uit te werken naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp? Je kunt hiervoor doorlopend een aanvraag indienen bij SIDN Fonds (aanvragen tot 10.000 euro), via de Pioniersregeling.

iStock onderzoek ontwerp research design samenwerken 3d printer
Fiscale regeling | research & development

WBSO

Voor ondernemers | Doorlopend

Ben je een ondernemer in de creatieve industrie die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wil je je kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Je bedrijf draagt dan minder loonheffingen af.

Tijdelijke regelingen

GoCI foto leeg

KIEM GoCI | Indieningsronde 4

Voor ondernemers & onderzoekers | Deadline: 30 november 2021

De KIEM GoCI regeling subsidieert en faciliteert éénjarig verkennend onderzoek en/of praktijkgericht onderzoek. De regeling heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen mkb-ondernemingen en kennisinstellingen.

iStock gezondheid health dokter patient

preventie in transitie

Voor onderzoekers | Deadline: 2 december 2021

De oproep richt zich op het bevorderen van veerkracht op het gebied van fysieke en mentale gezondheid door een brede inzet van preventie in ons gezondheidssysteem. We vragen gezondheids- en sociale wetenschappers om nieuwe samenwerkingen te starten met experts op het gebied van complexiteitsbenaderingen.

NWA-beeld-Jeugd-en-Digitalisering Website NWA ZonMW 0

NWA - Jeugd en digitalisering

Voor onderzoekers | Deadline: 14 december 2021

Dit programma wil bijdragen aan een beter en meer integraal begrip van de impact van digitalisering op het welbevinden, het welzijn, de identiteit en relaties, en de kansen(on)gelijkheid van kinderen en jongeren. In dit programma wordt de impact van digitalisering bezien vanuit verschillende leefgebieden en vanuit de complexe wisselwerking tussen de diverse sociale contexten waarin jeugdigen opgroeien.

Picture-projecten-fieldlab-upps

Projecten Fieldlab UPPS

Voor ondernemers | Deadline: 31 december 2021

Fieldlab UPPS nodigt design gedreven MKB-ers en creatieve professionals uit projectvoorstellen rondom het ontwerpen van Ultra Personalised Products & Services in te dienen. In deze derde Call worden opnieuw een aantal projecten gehonoreerd. Fieldlab UPPS biedt ondersteuning door experts rondom het ontwerpen van UPPS. En kan worden geëxperimenteerd met faciliteiten zoals 3D/4D scanners, en –printers.

RegieorgaanSIA

Voedsel en Groen - thematische vraagstukken

Voor onderzoekers | Deadline: 11 januari 2022

Het groene domein kent tal van maatschappelijke relevante en urgente vraagstukken. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor klimaatrobuuste landbouw? Hoe verbeteren we natuurinclusief gedrag van burgers? Met de regeling Thematische vraagstukken roept Regieorgaan SIA hogescholen op onderzoek te doen binnen een aantal vastgestelde thema’s in het groene domein.

NWA-beeld-Quantumtechnologie-en-maatschappij Website

NWA - De maatschappelijke impact van quantumtechnologie

Voor onderzoekers | Deadline: 12 januari 2022

Het thematische programma 'De maatschappelijke impact van quantumtechnologie' van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is gericht op de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van de invloeden die quantumtechnologie op onze samenleving zullen hebben.

singel-kademuur-amsterdam

NWA -Urban Bridge and Quay Wall Innovations

Voor onderzoekers | Deadline: 18 januari 2022

Deze call for proposals roept kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen op tot het ontwikkelen van onderzoeksprojecten gericht op kennisleemtes met betrekking tot de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor technische en procesuitdagingen rond herstel, vernieuwing en beheer van bruggen en kademuren in een complexe stedelijke context.

NWA-beeld-Safe-by-design Website shutterstock 1470903836 0

NWA - Naar een praktische Safe-by-Design aanpak voor chemische producten en processen

Voor onderzoekers | Deadline: 18 januari 2022

Dit thematische programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is gericht op de ontwikkeling en implementatie van een praktische Safe-by-Design aanpak voor het ontwerp van chemische stoffen, materialen, producten en processen.

NWA-beeld-Jeugd-en-Criminaliteit Web 2

NWA - Grip op jeugdcriminaliteit

Voor onderzoekers | Deadline: 20 januari 2022

Zware en georganiseerde criminaliteit is maatschappelijk probleem met grote gevolgen voor de samenleving. Voorkomen dat personen betrokken raken bij deze vormen van criminaliteit en een criminele carrière ontwikkelen, vereist inzicht in de achtergrond van deze personen, toetredingsmechanismen en de effectiviteit van interventies die een rol spelen in dit proces.

transitie naar een circulaire en emissievrije bouw 0

NWA - Transitie naar een circulaire en emissievrije bouw

Voor onderzoekers | Deadline: 20 januari 2022

Dit thematische programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is gericht op het realiseren van doorbraken en het ontwikkelen van handelingsperspectieven die bijdragen aan de transitie van de bouwsector, en dan in de eerste plaats aan renovatieprojecten.

worth partnership project 2

Worth Partnership Project

Voor ondernemers | Deadline: 2 februari 2022

WORTH Partnership Project wordt gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van COSME, het EU-programma voor het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen. Het project richt zich op lifestyle-industrieën, waaronder mode en textiel, schoenen, leer en bont, meubels/huisdecoratie/interieurdesign, sieraden en accessoires.

NWA-beeld-Alternatieven voor dierproeven-web credits Ivar Pel

NWA - Proefdiervrije modellen: acceptatie en implementatie

Voor onderzoekers | Deadline: 17 februari 2022

Dit programma richt zich op de acceptatie en implementatie van bestaande proefdiervrije modellen bij de veiligheidsbeoordeling van stoffen voor de mens met bijbehorende wet- en regelgeving. Consortia dragen hier aan op een multidisciplinaire, geïntegreerde manier bij.

Open call Digital Transformation and Green Economy

Digital Transformation and Green Economy

Voor ondernemers | Deadline: 31 maart 2022

De samenleving maakt een transitie door op het gebied van Digitale en Groene Economie. Deze oproep biedt bedrijven de mogelijkheid om hun zakelijke proposities naar voren te brengen, waarbij gebruik wordt gemaakt van ruimte en geavanceerde digitale groene technologieën voor het leveren van duurzame oplossingen.

Screenshot 2021-11-10 at 10-13-10 Cultuureducatie mbo - Fonds voor Cultuurparticipatie

Subsidie cultuureducatie mbo

Voor ondernemers | Deadline: 2 februari 2024

Wil je als mbo- en culturele instelling samen de culturele ontwikkeling van studenten bevorderen? Dan past deze regeling misschien bij jou. In een eerste samenwerking en kennismaking ontwikkel je hedendaags cultureel aanbod, dat aansluit bij de behoefte en leefwereld van mbo-studenten. Dit doe je in co-creatie voor en met studenten. De regeling sluit 2 februari 2024, en aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is.

Meer regelingen & Calls

Dit is slechts een selectie van alle beschikbare regelingen & calls. Neem ook eens een kijkje bij Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, SIDN fonds, RVO, NWO, NPO Fonds en Regieorgaan SIA.

Ben je op zoek naar internationale samenwerking? Neem dan hier een kijkje.