iStock-624854602
Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Het TKI CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. TKI CLICKNL kan bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

iStock onderzoek ontwerp research design samenwerken 3d printer
Fiscale regeling | research & development

WBSO

Ben je een ondernemer in de creatieve industrie die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wil je je kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Je bedrijf draagt dan minder loonheffingen af. Je kunt de WBSO bijna het hele jaar door aanvragen.

iStock-614879610 abstract digitaal data cyber
Regeling | Internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde

SIDN Fonds: Regeling Pioniers

Heb je een veelbelovend idee voor een internetproject met maatschappelijke meerwaarde? Een project dat bijdraagt aan een sterk internet met sterke gebruikers? En ben je op zoek naar financiering om je idee uit te werken naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp? Je kunt hiervoor doorlopend een aanvraag indienen bij SIDN Fonds (aanvragen tot 10.000 euro), via de Pioniersregeling.

Call living apart together

Living apart together

In een tijd waarin het COVID-19 virus wereldwijd het publieke leven in de greep heeft en ons stadsleven radicaal verandert, is ‘social distancing’ de nieuwe norm. RAUM is op zoek naar installaties voor de publieke ruimte, die aanzetten tot sociale uitwisseling tussen mensen die elkaar niet kennen en waarbij anderhalve meter afstand wordt gewaarborgd. Deadline: 1 juni 2020.

iStock chatbot telefoon phone laptop

Internet tegen corona

We zijn in een uitzonderlijke situatie beland met het uitbreken van COVID-19. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel initiatieven, ook vanuit de tech hoek, worden gerealiseerd om elkaar te helpen. Het SIDN fonds is op zoek naar sterke initiatieven van teams die met inzet van hun expertise en kennis de coronacrisis te lijf willen gaan. Met name op het gebied van inzicht & grip op de situatie en Betrouwbare en veilige digitale oplossingen. Deadline: 30 juni 2020.

mit-regeling-teaser

MIT-Regeling 2020

Ook in 2020 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de zogenaamde MIT-regeling. De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren. De MIT-regeling bestaat uit meerdere instrumenten die op diverse momenten open gaan voor indienen en die met verschillende regels werken. Deadline: 10 september 2020.

iStock 17747040 plastic blauw circulair

Subsidie Circulaire Ketenprojecten

Wil je samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of dienst ontwerpen? Of je processen of businessmodel circulair organiseren? En wil je daarvoor de hulp van een ervaren procesbegeleider inzetten? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan je daarbij ondersteunen. Deadline: 1 oktober 2020, 12:00 uur.