• Hieronder vind je een overzicht van de regelingen en calls die momenteel relevant zijn voor creatieve professionals en ondernemende onderzoekers. Ook vind je hier kansen voor samenwerking en antwoorden op jouw innovatievragen.

Regelingen | samenwerking | kennisvragen

iStock-624854602
Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Het TKI CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. TKI CLICKNL kan bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

iStock onderzoek ontwerp research design samenwerken 3d printer
Fiscale regeling | research & development

WBSO

Ben je een ondernemer in de creatieve industrie die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wil je je kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Je bedrijf draagt dan minder loonheffingen af. Je kunt de WBSO bijna het hele jaar door aanvragen.

iStock-614879610 abstract digitaal data cyber
Regeling | Internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde

SIDN Fonds: Regeling Pioniers

Heb je een veelbelovend idee voor een internetproject met maatschappelijke meerwaarde? Een project dat bijdraagt aan een sterk internet met sterke gebruikers? En ben je op zoek naar financiering om je idee uit te werken naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp? Je kunt hiervoor doorlopend een aanvraag indienen bij SIDN Fonds (aanvragen tot 10.000 euro), via de Pioniersregeling.

mit-regeling-teaser

MIT-Regeling 2020

Ook in 2020 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de zogenaamde MIT-regeling. De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren. De MIT-regeling bestaat uit meerdere instrumenten die op diverse momenten open gaan voor indienen en die met verschillende regels werken. Deadline: 10 september 2020.

SO:AP eerste beeld
Samenwerking | kennisvragen | systematische oplossingen

SO:AP

Ben jij een onderzoekende ondernemer in de creatieve industrie? Heb je een goed idee, maar zoek je partners, kennis of systematische oplossingen? Wil jij een project starten op een grote, maatschappelijke uitdaging maar loop je tegen barrières op? CLICKNL biedt ondernemers in de creatieve industrie het podium!

Tijdelijke regelingen

iStock-539022658 muziek dans

Music WorX Accelerator 2020

Innovatieve bedrijfsmodellen op het snijvlak van muziek en technologie zijn nodig. Gesloten concertzalen, geannuleerde festivals, verlaten dansvloeren - de corona-crisis raakt de (live) muziek. Alternatieve inkomsten en bedrijfsmodellen zijn nodig. Heb je een zakelijk idee dat de muziekindustrie kan helpen een stap in de digitale toekomst te zetten? Meld je aan voor de Music WorX Accelerator en breng je bedrijfsmodel naar een hoger niveau. Uiteraard zijn ook andere innovatieve concepten welkom! Deadline: 13 juli 2020.

iStock mensen people gedrag behaviour collectief

SBIR Perronrandbeveiliging

ProRail en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dagen ondernemers uit om nieuwe producten te ontwikkelen om te voorkomen dat mensen van het perron in het spoor terecht komen. Perrons worden in de toekomst drukker en voller. Dat vraagt om nieuwe creatieve ideeën om efficiënt en veilig met de beschikbare ruimte om te gaan en die het in- en uitstapproces niet vertragen. De perronrand is bij al deze processen het raakvlak tussen perron en trein. In geval van grotere drukte kan deze mogelijk zwaarder belast gaan worden. Deadline: 22 juli 2020.

iStock chatbot telefoon phone laptop

Internet tegen corona

We zijn in een uitzonderlijke situatie beland met het uitbreken van COVID-19. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel initiatieven, ook vanuit de tech hoek, worden gerealiseerd om elkaar te helpen. Het SIDN fonds is op zoek naar sterke initiatieven van teams die met inzet van hun expertise en kennis de coronacrisis te lijf willen gaan. Met name op het gebied van inzicht & grip op de situatie en Betrouwbare en veilige digitale oplossingen. Deadline: 31 juli 2020.

iStock vrouw overleg laptop werk

Ruimte voor Talent #5

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt architecten, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met een lab, ontwikkelplek of werkplaats. Met deze oproep wil het Stimuleringsfonds ontwerpers in staat stellen om samen met een partner een omgeving te creëren, waarin gezamenlijk experimenteren, het leggen van nieuwe relaties en het delen van kennis centraal staan. Deadline: woensdag 2 september 2020.

iStock-532115936 overleg schets mens mkb mit

MIT R&D-Samenwerkingsprojecten

Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers. Deadline: 10 september, 2020.

iStock 17747040 plastic blauw circulair

Subsidie Circulaire Ketenprojecten

Wil je samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of dienst ontwerpen? Of je processen of businessmodel circulair organiseren? En wil je daarvoor de hulp van een ervaren procesbegeleider inzetten? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan je daarbij ondersteunen. Deadline: 1 oktober 2020, 12:00 uur.