• Hieronder vind je een overzicht van de regelingen en calls die momenteel relevant zijn voor creatieve professionals en ondernemende onderzoekers. Ook vind je hier kansen voor samenwerking en antwoorden op jouw innovatievragen.

Ondersteuning

Regelingen | samenwerking | kennisvragen

iStock-624854602
Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Het TKI CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. TKI CLICKNL kan bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

iStock onderzoek ontwerp research design samenwerken 3d printer
Fiscale regeling | research & development

WBSO

Ben je een ondernemer in de creatieve industrie die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wil je je kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Je bedrijf draagt dan minder loonheffingen af. Je kunt de WBSO bijna het hele jaar door aanvragen.

iStock-614879610 abstract digitaal data cyber
Regeling | Internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde

SIDN Fonds: Regeling Pioniers

Heb je een veelbelovend idee voor een internetproject met maatschappelijke meerwaarde? Een project dat bijdraagt aan een sterk internet met sterke gebruikers? En ben je op zoek naar financiering om je idee uit te werken naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp? Je kunt hiervoor doorlopend een aanvraag indienen bij SIDN Fonds (aanvragen tot 10.000 euro), via de Pioniersregeling.

GIF SO:AP groot
Samenwerking | kennisvragen | systematische oplossingen

SO:AP

Ben jij een onderzoekende ondernemer in de creatieve industrie? Heb je een goed idee, maar zoek je partners, kennis of systematische oplossingen? Wil jij een project starten op een grote, maatschappelijke uitdaging maar loop je tegen barrières op? CLICKNL biedt ondernemers in de creatieve industrie het podium!

Ondersteuning

Tijdelijke regelingen

iStock-623060690 innovatie

SIA Raak-MKB 2020

Voor onderzoekers | Deadline: 29 september 2020

RAAK-mkb financiert projecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.

beeld heritage

NWA-ORC

Voor onderzoekers | Deadline: 1 oktober 2020

Het NWA-onderzoeksprogramma ‘Onderzoek op routes door consortia (ORC)’. Doel van de NWA-ORC 2020/21 is het stimuleren van onderzoek en innovatie gericht op het portfolio van de 25 routes en de bijbehorende 140 clustervragen in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

iStock 17747040 plastic blauw circulair

Subsidie Circulaire Ketenprojecten

Voor ondernemers | Deadline: 1 oktober 2020, 12.00 uur

Wil je samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of dienst ontwerpen? Of je processen of businessmodel circulair organiseren? En wil je daarvoor de hulp van een ervaren procesbegeleider inzetten? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan je daarbij ondersteunen.

Computer

Techneut zoekt Ontwerper

Voor ondernemers | Deadline: 11 oktober 2020

Cultuur Eindhoven en SIDN fonds roepen ontwerpers (uit de regio Eindhoven) op die hun expertise willen inzetten om samen met een technisch team te werken aan de verbetering van design, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van een bestaand, door SIDN fonds ondersteund, project.

iStock samenwerken onderzoek

SBIR Nieuwe technologieën 'Een leven lang leren'

Voor ondernemers | Deadline: 19 oktober 2020, 13.00 uur

Bedrijven en ondernemers worden met deze SBIR-oproep uitgenodigd om een duurzame bijdrage te leveren bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Dit gaat specifiek om het toepassen van 'nieuwe technologieën’ zoals kunstmatige intelligentie (AI) en/of blockchain bij vraagstukken gericht op inclusie en empowerment of een leven lang leren en ontwikkelen.

iStock-614877274 VR AR XR

RAAK-publiek

Voor onderzoekers | Deadline: 24 november 2020

Lectoren en onderzoekers van hogescholen doen samen met hbo-professionals uit de publieke sector praktijkgericht onderzoek. Gezamenlijk komen ze tot kennis en innovaties die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. De uitkomsten van het onderzoek helpen ook om het onderwijs van hogescholen actueel te houden en dragen bij aan de wetenschappelijke kennisbasis van het thema waarop het onderzoek plaatsvindt.

iStock-623741822 man run old

KIC 2020-2023

Voor onderzoekers | Deadlines: 26 januari 2021

Jaarlijks stelt NWO ruim 100 miljoen euro beschikbaar voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers in samenwerking met bedrijven. De financiële bijdrage van NWO is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023, waarin kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheden en andere publieke partijen gezamenlijk investeren in innovatie.

Meer regelingen & Calls

Dit is slechts een selectie van alle beschikbare regelingen & calls. Neem ook eens een kijkje bij Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, SIDN fonds, RVO, NWO en Regieorgaan SIA.