SO:AP - Studio Flessenpost

Binnen het programma SO:AP (Speaking Online: Acting Professionals) krijgen ondernemers met een kennis- of samenwerkingsvraagde kans om op de figuurlijke zeepkist te staan. Bij elke pitch nodigen we relevante onderzoekers of professionals uit als publiek. Daarnaast nodigen we alle geïnteresseerden uit om online aan te haken. Deze editie: Studio Flessenpost!

De vraag
De vraag die ze bij SO:AP voor zullen leggen, is als volgt:

Hoe ontwikkel je als ontwerper een duurzame en laagdrempelige online kennisdelingstool/databank voor andere ontwerpers, die samen gedragen wordt? Wat is daarvoor nodig, en wat moet er zoal in staan?

Over Studio Flessenpost
In onze huidige maatschappij is de informatievoorziening vaak vooral gericht op de gemiddelde burger, waardoor grote groepen mensen in onze samenleving niet of slecht bereikt worden. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid en het welzijn. Marleen en Simone, samen Studio Flessenpost, vinden het daarom hoog tijd voor een nieuwe kijk op communicatie.

Studio Flessenpost

Als jonge grafisch ontwerpers hebben zij zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van visuele, laagdrempelige communicatiemiddelen om in te zetten in een sociaal maatschappelijke context, waardoor informatie toegankelijk en begrijpelijk wordt voor iedereen.

Vanuit de al opgedane kennis, gecombineerd met kennis van andere communicatieprofessionals, willen ze nu onderzoek gaan doen om een stevige kennisbasis over laagdrempelig ontwerpen te verzamelen, en neer te zetten als online kennisbank. De resultaten van dit onderzoek zullen inzichtelijk en hanteerbaar zijn voor andere ontwerpers, communicatieprofessionals en organisaties en bijdragen aan een betere onderlinge samenwerking.

Tags:

  • SO:AP- GIF