programme | public private partnerships

PPS grant

TKI CLICKNL has been set up with the aim of strengthening public private partnerships in research and innovation in the Creative Industry. This includes, amongst others, inviting those interested to apply for a so-called PPS grant. TKI CLICKNL can apply for a PPS project grant from the Netherlands Enterprise Agency (RVO) to help finance public private research projects. The PPS can lead to a grant of 30% above the private contributions for each research project.

Fiscal programme | research & development

WBSO

Are you an entrepreneur in the creative industry who carries out research or development projects? And do you want to lower your R&D costs? Then maybe you can use the R&D tax credit programme WBSO. With the WBSO, companies can lower the wage costs for R&D and other R&D costs and expenditures, such as prototypes or research equipment. You can deduct the tax benefit in your tax return to the Netherlands Tax and Customs Administration. You can apply for the WBSO almost year round.

Regulation | Regional social tasks

RVO: Regional Deals

The creative industry is also a vital link when it comes to socials tasks in the region. Is there an important social, ecological or economical issue in your region? The government offers an opportunity to tackle these in together with regional partners through the 'Regional Deal'. Deadline: 1 December 2019.

programme | Impulse for practical research

SIA: KIEM-hbo

KIEM-hbo offers the opportunity to collaborate on feasability researches, for consortia around applied universities. Possible outcomes are research proposals, networking activities, prototypes, (business) models, methods and more. Small, goal oriented projects can receive a subsidy, as a result of which the development of practice-oriented research in this sector can be accelerated. Deadline: 26 November 2019.

Regeling | Internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde

Heb je een veelbelovend idee voor een internetproject met maatschappelijke meerwaarde? Een project dat bijdraagt aan een sterk internet met sterke gebruikers? En ben je op zoek naar financiering om je idee uit te werken naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp? Je kunt hiervoor doorlopend een aanvraag indienen bij SIDN Fonds (aanvragen tot 10.000 euro), via de Pioniersregeling.

Open Call | Verbetering van het alledaagse leven

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds lanceren een gezamenlijke open oproep gericht op verbetering van het alledaagse leven voor mensen met (nog g)een chronische aandoening. Nieuwe of bestaande coalities van gemeenten, zorgaanbieders, ndernemers en mensen met een aandoening worden uitgenodigd om samen met ontwerpers te werken aan nieuwe producten, ruimtelijke interventies of gezondheidsconcepten ter versterking van de zelfregie van mensen in hun alledaagse leefomgeving. Deadline: 4 februari 2020.

Call | Stimuleringsfonds

Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers uit om samen met gemeenten nieuwe werkwijzen te ontwikkelen, gericht op co-creatie op lokaal niveau. Deze open oproep biedt de mogelijkheid voor gemeenten om met inzet van ontwerpkracht lokale partners te activeren en samen met het lokale netwerk, vanuit een integrale ontwerpbenadering, aan de slag te gaan met actuele sociaal-ruimtelijke opgaven in de eigen gemeente. Deadline: 10 maart 2020.

Call | Ondersteuning bij doorontwikkeling

Werkt jouw organisatie aan innovatieve oplossingen voor de cultuursector? En ben je toe aan een volgende groei- of ontwikkelstap? Meld je dan nu aan voor de Art-up Incubator! In dit zes maanden durende traject helpt Art-up je bij de (door)ontwikkeling van je businessmodel, strategie, team en een duurzaam financieringsplan. Het traject sluit af met een demo-day, waar je je project pitcht voor een netwerk van maatschappelijke investeerders, fondsen en culturele instellingen. Deadline: 1 december 2019.

Temporary programme | Increase the visibility of digital heritage

Stimuleringsfonds: Digital Heritage X Public

Makers and cultural institutions are being encouraged to work together to develop new uses and increase the visibility of digital heritage to a broad public. As a designer, maker or design bureau, how do you make heritage visible to a broad public and which perspective, innovative application or intervention do you choose to shed new light on the heritage? The Creative Industries Fund NL aims to improve the visibility and utilization of digital collections in an innovative way, through the joint efforts of designers and heritage institutions. Deadline: 16 January 2020.

Call | New dialogues and different perspectives

Design4Health: Designing Future Health

Design4Health invites papers from researchers and practitioners across the areas of design, creative practice and health in order to develop new dialogues and offer different perspectives. Given that the Design4Health focus is very much on designing with people instead of for, submissions from individuals using services and products are encouraged, and the sharing of real-life experiences. Paper abstract deadline: Sunday 5th January 2020, 23:59 CET. Full paper deadline: Sunday March 29th 2020, 23.59.