Domein

Retail

De retailsector verandert diepgaand en structureel. Door ontwikkelingen in technologie, sociaal-culturele en demografische trends en ook door veranderingen binnen het domein van retail zelf, staan veel ondernemingen en andere stakeholders, zoals gemeenten, de vastgoedsector en toeleveranciers van het winkelbedrijf voor belangrijke uitdagingen.

Toepassingen van nieuwe informatie- en communicatietechnologie leiden tot nieuwe manieren om consumenten te bereiken en te bedienen. De opmars van online winkelen en de noodzakelijke herpositionering van retail in deze nieuwe configuratie is de grootste innovatie in deze sector in de voorbije decennia. Digitalisering verandert ook de relatie met andere partijen in de retail waardeketen. Zo is er bijvoorbeeld sprake van disintermediering van de traditionele retail door online aanbieders: producenten worden steeds vaker retailer. Op hun beurt halen fysieke retailers andere functies en diensten aan boord die buiten hun oorspronkelijke werkterrein liggen.

Naast deze nieuwe mogelijkheden spelen trends ook een grote rol in de retail: consumentenwensen veranderen. Dat kan komen door socio-demografische trends zoals vergrijzing en globalisering, maar ook door waarde die consumenten toekennen aan producten zoals fairtrade of duurzaam. Dat als onderdeel en resultaat van al deze ontwikkelingen ook nieuwe businessmodellen opgeld doen is niet meer dan logisch.

Ontwikkelingen zoals hierboven geschetst leiden tot een afname van de totale winkeloppervlakte, leegstand in sommige regio’s en terugloop van het lokale voorzieningenniveau. Tegelijkertijd is er sprake van concentratie van retail in grote steden waar de onderlinge concurrentie toeneemt. Spannende ontwikkelingen, waarin de creatieve industrie kan helpen.