Domein

Media & Entertainment

Onze maatschappij is in verandering en digitalisering versnelt dit proces op alle fronten. Dit heeft grote economische én maatschappelijk impact, en leidt tot uitdagingen én kansen. Bij bedrijven en organisaties in de digitale creatieve industrie, zit digitalisering in het DNA. Ze omarmen deze digitale transitie als hun vak.

In Nederland lopen we voorop en gaan de ontwikkelingen harder dan in ons omringende landen. De apparaten voor digitale diensten komen uit China, Zuid-Korea en Japan. De internationale platformen komen uit Silicon Valley. Het testen en ontwikkelen van digitale concepten en diensten voor hun wereldwijde uitrol gebeurt hier, in Nederland.
Dankzij onze digitale infrastructuur, onze open cultuur en snelle adoptie van nieuwe oplossingen zijn we uitgegroeid tot het ideale testland, waarin we verschillende vraagstukken proberen aan te pakken.

De creatieve industrie is bij uitstek degene die antwoorden kan helpen genereren op deze vraagstukken. Want hoe kun je als producent van content nieuwe (technologische) mogelijkheden zoals augmented en virtual reality inzetten bij het creëren van vernieuwende programma’s, producties en ervaringen? En hoe ga je om met interactie en co-creatie? Hoe gaan we om met het beschikbaar maken van alle media, overal, altijd? Wat doen we met data en hoe kunnen we die slimmer inzetten? Hoe zetten we de mens, zijn privacy en zijn behoeftes centraal bij alle vormen van media, en welke businessmodellen werken er nu met betrekking tot intellectueel eigendom in een globale digitale wereld?