Domein

Heritage

De afgelopen decennia zijn omvangrijke erfgoedcollecties in digitale catalogi geadministreerd en zijn grote delen van deze collecties ook gedigitaliseerd. Ons culturele erfgoed is nog nooit zo goed ontsloten geweest, en zo bestand tegen de tand des tijd. De digitalisering biedt tal van interessante mogelijkheden en kansen om deze culturele uitingen en historische bewijsstukken beter te benutten en voor nieuwe maatschappelijke en/of commerciële doeleinden in te zetten.

Hoewel publieke instellingen hun collecties al ruim een decennium via digitale media toegankelijk maken, valt er nog een wereld te winnen. De diensten blijven vaak achter bij wat het algemeen publiek van marktpartijen in de media-industrie gewend zijn. Bovendien wordt met erfgoed nog altijd vooral een nichepubliek getrokken, terwijl er uitgelezen kansen liggen om het enorme aanbod aan digitaal erfgoed aan elkaar te verbinden. Daarnaast kan het worden gekoppeld aan de informatiebehoefte en persoonlijke interesse van de gebruiker. Om dit te bewerkstelligen is meer samenwerking tussen publieksinstellingen en marktpartijen nodig.