Domein

Food

Voedsel is al jaren een hot topic waar meerdere vraagstukken aan hangen. In 2050 moeten 9 miljard mensen worden gevoed, die door de stijgende welvaart ook nog eens meer en anders gaan consumeren. Tegelijkertijd neemt de beschikbare hoeveelheid landbouwgrond af en worden grondstoffen als water en energie steeds schaarser. Verder stellen consument en maatschappij steeds meer eisen aan de kwaliteit van de producten en de manier waarop ze worden geproduceerd. In de wereld van morgen wil de consument niet alleen duurzaam en lekker eten, maar ook veilig en gezond voedsel. Voor deze uitdagingen zijn innovatieve oplossingen nodig

Wereldwijd onderzoek noemt Nederland het beste voedselland ter wereld, met het meest gevarieerde, gezonde, betaalbare en voedselrijke dieet. Nederland is de tweede exporteur van voedsel ter wereld en ook steeds meer van kennis en technologie. Om dat te behouden en daarnaast te verduurzamen, zijn er verschillende punten waar de creatieve industrie bij kan helpen.

Om voedselsystemen te verduurzamen zullen we per kilogram product minder gebruik moeten makenvan grondstoffen en minder uitstoot aan broeikasgassen moeten krijgen. Daarnaast willen we dat ons voedsel een hoge waarde heeft, en zullen we verder ontwikkelen op gezondheid, smaak en gemak. Het internationaal leiderschap behouden we door middel van export van producten, kennis en technologie.