Domein

Energy

Onze energievoorziening is aan het veranderen. Fossiele brandstoffen, die we gebruiken voor warmte, elektriciteit en transport, maken plaats voor hernieuwbare bronnen en de rol van decentrale energievoorziening neemt toe.
Versnelling van deze energie-omslag draagt bij aan een vitale en leefbare samenleving, waarin economische groei, sociale rechtvaardigheid en een schone omgeving ervoor zorgen dat mensen graag in Nederland willen wonen en werken.

Het energiesysteem moet betaalbaar, betrouwbaar en werkend blijven, maar wel ingrijpend veranderen. Van een centralistisch naar een meer decentraal ingericht systeem. Je weet niet precies wie welke verantwoordelijkheid heeft en krijgt, welke vaardigheden nodig zijn en wie welke rol gaat spelen. De veranderingen in de samenleving zullen daarom ook ingrijpend zijn. Technisch is het allemaal moelijk, maar decentralisatie vraagt om bewuste herverdeling van kosten en baten en het ontstaan van nieuwe verantwoordelijkheden en vaardigheden voor alle partijen.

De creatieve industrie kan helpen bij het vinden van nieuwe methodologiƫn om de transities te versoepelen, zowel aan de technische als aan de maatschappelijke kant.