Domein

Cities

We wonen allemaal in een huis en werken vaak ook onder een dak. Onderzoek van onder meer de UN wijst uit dat ruim 40% van de materiële verstedelijking van 2050 nog moet worden gebouwd. Een grote uitdaging, zeker omdat de huidige manier van stedenbouwen ecologisch onhoudbaar is, stelt UU-hoogleraar Urban Futures Maarten Hajer. Zowel in het bouwen als in de consequenties van de manier waarop steden sociaal-ruimtelijk zijn georganiseerd zullen we stappen moeten gaan zetten.

Na kolen en stookolie zullen we afscheid moeten nemen van het gas. In plaats hiervoor zullen elektriciteit en warmte komen. Dit vraagt om een drastische aanpassing van onze energie-infrastructuur, met name in de Randstad. Daarnaast zullen gebouwen klimaatneutraal moeten worden om 'Parijs' te halen. Nederland heeft ruim 7,3 miljoen woningen, wat betekent dat er 180.000 woningen per jaar met nul-op-de-meter moeten komen, waarvan het leeuwendeel zich in de stad bevindt. Ook benzine gaat eruit: we gaan naar elektrisch en/of waterstof, auto’s worden zelfrijdend en ze gaan van bezit naar een dienst. Stuk voor stuk grote ontwikkelingen die impact zullen hebben op de stad, maar welke precies? En hoe zit het ondertussen met de leefbaarheid, groeit die met het aantal inwoners mee?

De creatieve industrie kan helpen bij het vinden van antwoorden op deze vraagstukken. Idealiter door onderzoekend te ontwerpen aan wijken en steden van de toekomst. In ruimere zin: door de verbeeldingskracht van onder andere architecten en designers in te zetten bij bovengenoemde ontwerpopgaves.