Case

CIRCO

30 juli 2019

CIRCO is een programma van CLICKNL. In CIRCO worden creatieven en bedrijven uit verschillende sectoren opgeleid om circulair ontwerp toe te passen in hun business. Meedoen kan via de website van CIRCO: www.circonl.nl

Waarom dit project?
De huidige wereldeconomie is gebaseerd op een lineair model, waarbij primaire grondstoffen worden gebruikt die maar beperkt voorradig zijn en producten die uit die grondstoffen worden vervaardigd al snel eindigen als nutteloos afval. In plaats daarvan moeten we toe naar een circulair model, waarbij grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Door producten efficiënter en bewuster te ontwerpen en materialen zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken blijft er weinig tot geen afval over. Ook biedt een circulaire economie kansen voor nieuwe verdienmodellen, gebaseerd op waardebehoud. De ontwikkeling van nieuwe waarde begint bij onder anderen ondernemers. Een design-aanpak kan hen helpen om tot innovatieve circulaire producten, diensten en businessmodellen te komen.

De sleutel tot het succes van de CIRCO-methode is de combinatie van design en business

Wat houdt het project in?
CIRCO staat voor creating business through circular design. Door producten, diensten en businessmodellen circulair te ontwerpen, gaan ze langer mee en behouden ze langer hun waarde. CIRCO biedt hiervoor een concrete aanpak, een netwerk van professionals om opschaling te realiseren en een community om inspiratie en kennis te delen. De aanpak van CIRCO is gebaseerd op het boek Products that Last (Bakker, 2015) en de daarin beschreven businessmodellen en ontwerpstrategieën.

De belangrijkste onderdelen van de CIRCO-aanpak zijn de Circular Business Design Track en de Circular Design Class. De Track is een workshopreeks waarin ondernemers kennismaken met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen, ze kansen verkennen voor hun eigen business en concrete stappen zetten naar de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen. In de Class leren creatieve professionals hoe ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de circulaire economie, en daarbij zelf nieuwe business kunnen genereren. Ook oefenen ze samen de concrete toepassing van circular design en krijgen ze inzicht in hun rol bij het realiseren van circulaire producten en services.

Wat is de bijdrage van en aan de creatieve industrie?
CIRCO laat de meerwaarde zien van het toepassen van een ontwerpaanpak op systeemniveau. De methode zorgt ervoor dat ondernemers en ontwerpers mogelijkheden zien die ze daarvoor niet zagen, bijvoorbeeld voor waardebehoud en het voorkomen van waardeverlies. Maar de sleutel van het succes van de methode is de combinatie van design en business, zo benadrukt Siem Haffmans, een van de CIRCO-trainers.

“Creatieve professionals kunnen dingen bedenken die er nog niet zijn, ze denken buiten de kaders van bestaande oplossingen. Ook zijn ontwerpers nodig om producten en diensten aantrekkelijk te maken – hoe maak je een circulair ontwerp zó dat mensen er blij van worden? Maar ontwerpers alleen kunnen de wereld niet redden. Daarom is het belangrijk dat er zowel iemand vanuit de design- als iemand vanuit de business-kant van een bedrijf meedoet aan de workshopreeks. Beide rollen zijn hard nodig om een circulaire innovatie succesvol te maken.”

2019-09-06 Circo-Track Juri-Hiensch MG-1513

Hoe nu verder?
Inmiddels hebben 400 bedrijven, 300 ontwerpers en 1000 deelnemers meegedaan aan CIRCO. De komende jaren wil CIRCO de impact nog verder vergroten. Zo wil ze bijdragen aan het doel dat de overheid heeft gesteld in het Grondstoffenakkoord: een volledig circulaire economie in Nederland in 2050. De ambitie van CIRCO is om in de periode 2019-2023 het aantal bedrijven dat concreet aan de slag gaat met circulair ontwerpen te laten toenemen naar 4000 in 2023. Deze ambitie komt overeen met 10% van het aantal productiebedrijven met meer dan 10 werknemers.

In aanvulling op het boek Products that Last werd in 2018 het boek Products that Flow gepubliceerd. Waar Products that Last zich richt op producten die langer meegaan, zoals telefoons, meubels en machines, gaat Products that Flow over producten met een korte levensduur die bedoeld zijn om eenmalig of gedurende een korte periode te gebruiken. Denk daarbij aan verpakkingen, wegwerpartikelen en sommige producten in de mode-industrie. De inzichten uit dit nieuwe boek worden geïntegreerd in de CIRCO-aanpak.

Logo CIRCO

Info

 • Titel: CIRCO
 • Looptijd: 2015 - heden
 • Discipline: Productontwerp, Systeem- & procesontwerp
 • Maatschappelijke uitdaging: Energietransitie en duurzaamheid
 • KEM-groepen: Gedrag en empowerment, Waardecreatie en opschaling
 • Projectpartners: CIRCO, CLICKNL, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • CIRCO op DDW: Embassy of Circularity

  CIRCO op DDW: Embassy of Circularity

 • Conferentie CE 2

  Circulair ontwerp voor een circulaire economie

 • Sri Lanka

  CIRCO @ Sri Lanka Design Festival